Historiskt beslut som tar Blekinge närmare Köpenhamn

En närbild på blåa flaggor med Region Blekinges logotyp.

Nya arbetstillfällen, bättre infrastruktur och ett starkare band med kontinenten. Det är några av fördelarna med att bli medlem i metropolregionen Greater Copenhagen. Nu är den formella ansökan inskickad.

- Jag är stolt över att hela Blekinge ställer sig bakom, säger regionråd Lennarth Förberg (M).

Arbetet har pågått bakom kulisserna i flera år, men nu är beslutet taget och ansökan skickad. Det betyder att Blekinge är på väg att bli en del av det näringspolitiska samarbetet Greater Copenhagen där fyra regioner och 85 kommuner i Danmark och Sverige redan ingår. Inbjudan kom direkt från dansk-svenska Greater Copenhagen.

-Det var de som bjöd in oss och det känns extra bra. Att bli en del av Öresundsregionen har väldigt stor betydelse för oss, det som händer där påverkar Blekinge, säger Lennarth Förberg.

Att bli en del av det dansk-svenska samarbetet ger många fördelar. Som fler arbetstillfällen, bättre infrastruktur och ökad tillväxt i länet. Ett medlemskap öppnar också Blekinge för fler internationella kontakter

- Samarbete ger framgång och samarbete är nödvändigt för ett så liten region som Blekinge. För att fler ska vilja komma hit måste Blekinge vara känt i omvärlden och upplevas som attraktivt, säger Lennarth Förberg.

Organisationen Greater Copenhagen arbetar främst inom tre områden: internationellt varumärke, näringspolitiskt partnerskap och politiskt samarbete. Varumärket ger mervärde och en möjlighet att kommunicera med en metropolregion med över fyra miljoner invånare. Ambitionen är att Greater Copenhagen ska vara en internationell knutpunkt för investeringar och kunskap.

- Det är en het region som växer starkt. Att vi nu kommer närmare den stora arbetsmarknad som finns betyder mycket för länet. Ett av Region Blekinges viktiga uppdrag är att stärka och utveckla näringslivet och arbetsmarknaden här och därför känns det här extra viktigt, säger regiondirektör Peter Lilja.

Blekinge är inte medlemmar ännu, men ansökan skickades in i veckan efter att alla fem kommuner sagt ja.

- Det är en förutsättning att hela Blekinge ställer sig bakom ansökan. Men det är också viktigt vad vi kan bidra med, som till exempel nära och bra kontakter med de baltiska länderna och Polen, säger Lennart Förberg.

Det är Region Blekinge som finansierar medlemskapet som ligger på 500 000 danska kronor per år. Målet är att vara medlemmar den 1 januari 2022.

Fakta:

Greater Copenhagen bildades 2015 och omfattar i dagsläget Region Skåne, Region Halland, Region Hovedstaden, Region Själland och samtliga 85 kommuner i den dansk-svenska geografin.

Organisationen leds av Greater Copenhagen Committee som är det formella namnet på det politiska samarbetet.

Ansökan Greater Copenhagen
Hittade du informationen du sökte?