Pristagarna Cissi Dahl och Sofie Andersson tillsammans med Oscar Kask.

Pristagarna Cissi Dahl och Sofie Andersson tillsammans med Oscar Kask.

Schvung får Region Blekinges pris för hållbar utveckling 2020

Det blev företaget Schvung som fick ta emot Region Blekinges pris för hållbar utveckling 2020 när det delades ut under regionfullmäktiges möte på onsdagen.

– Vi blev så glada. Det är verkligen jätteroligt att vårt arbete med social innovation uppmärksammas, säger företagets grundare Cissi Dahl och Sofia Andersson.

Karlshamnsbaserade företaget Schvung startades för fem år sedan av entreprenörerna Cissi Dahl och Sofie Andersson. De brinner för social innovation och arbetar för att fler människor ska bli mer delaktiga i alla delar av samhället. Schvung har specialiserat sig på att skapa hållbarhet genom sociala innovationer och samverkan.

- Vi är på en resa från lokalt och regionalt nätverk, till en nationell arena inom social innovation. Många vet inte riktigt vad social innovation är, men vi tillsammans med andra aktörer jobbar för att ändra det genom att visa på goda effekter av social innovation och genom att utbilda, säger de båda pristagarna.

Såhär förklarar Schvung själva vad social innovation är: det handlar om att hjälpa ofta offentliga aktörer att hitta nya lösningar på olika samhällsutmaningar. Lösningarna sker tillsammans med olika aktörer i samhället och utgår ifrån utmaningen.

- När man gör saker tillsammans så ökar också hållbarheten – för både människor, miljö och för ekonomin. Välfärden behöver nya grepp och där kommer vi som sociala innovatörer in i bilden, säger entreprenörerna.

Ett exempel är arbetsmarknadsinsatsen där långtidsarbetslösa anställs för att arbeta med ensamma äldre.

- Företaget Schvung minskar exkluderingen i samhället. Med social innovation, föreläsning och utbildning som verktyg får de människor att växa, säger tillförordnade miljö- och hållbarhetschefen Oscar Kask

Motivering

Schvung har tagit sig an samhällsutmaningen med utanförskap med nya innovativa lösningar och det har gett resultat. Av de som kommer till Schvung tar sig 81 procent vidare till arbete eller studier.

Priset

Region Blekinges pris för hållbar utveckling delas årligen ut av regionfullmäktige. Det går till personer, organisationer, myndigheter, företag eller liknande som gjort betydande insatser för en hållbar utveckling i syfte att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle, med friska invånare i en sund miljö. Årets pris består, förutom äran, av 60 000 kronor.

Hittade du informationen du sökte?