Region Blekinges logotyp med bild på en solnedgång över havet

Ny byggnad för nära vård i Karlskrona

En ny byggnad i centrala Karlskrona ska byggas för Trossö vårdcentral och andra verksamheter inom nära vård. Det har regionstyrelsen beslutat vid sammanträdet den 12 maj.

Var byggnaden ska uppföras är ännu inte klart. Ett syfte med den nya byggnaden är att underlätta samarbetet inom den nära vården, det vill säga den vård som behöver finnas närmast invånarna. Planeringen för nya lokaler för Trossö vårdcentral har pågått länge och innehållit olika förslag tidigare i processen. Vilka andra verksamheter som kan komma att finnas i den nya byggnaden är inte klart, men av beslutat framgår att folktandvården kommer att delta i den fortsatta processen.

Hälso- och sjukvården ska minska sitt underskott

Regionstyrelsen har tagit del av de åtgärder som hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat för att förbättra ekonomin. Bakgrunden är att hälso- och sjukvården går mot ett stort underskott i årets budget. De åtgärder som hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat handlar om allt från dialog och rapportering till restriktioner för hyrpersonal, nyanställningar och investeringar där det inte finns någon finansiering för driftskostnader.

Den politiska organisationen ska utvärderas

Har den politiska organisationens uppdelning i nuvarande instanser påverkat dess effektivitet och förmåga att uppnå mål? Det är en av de frågor som en utvärdering av den politiska organisationen ska svara på. Utvärderingen ska göras inför nästa mandatperiod och regionstyrelsen har gett regiondirektören Peter Lilja i uppdrag att ta fram förslag på hur den ska gå till. Region Blekinges politiska organisation förändrades senast inför sammanslagningen av Landstinget Blekinge och dåvarande Region Blekinge vid årsskiftet 2018/2019.

Beslut som fastställs av regionfullmäktige

Regionstyrelsen behandlade även ett ärende där beslutet ska fastställas av regionfullmäktige. Det handlar om:

  • igångsättningsbeslut för parkeringshus.

Protokoll och beslutsunderlag

Här kan du läsa protokoll och beslutsunderlag från samtliga politiska sammanträden i Region Blekinge​ Länk till annan webbplats.​​​​​.​​​

Hittade du informationen du sökte?