En närbild på blåa flaggor med Region Blekinges logotyp.

Så ska kvinnosjukvården i Blekinge utvecklas

Nu tillsätter Region Blekinge en oberoende utredning som ska granska och utveckla kvinnokliniken. Målsättningen är att ge Blekinges kvinnor en ännu bättre sjukvård.

- Vi ska göra det som blir bäst för både patienter och medarbetare, säger Emma Stjernlöf (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Hon har gett hälso- och sjukvårdsdirektör Kjell Ivarsson i uppdrag att utse en oberoende utredare som ska granska kvinnokliniken på Blekingesjukhuset. Under torsdagens hälso- och sjukvårdsnämnd beslutades även att han ska återkomma med en rapport från utredningen redan vid nästa möte den 17 juni.

Bakgrunden är de arbetsmiljöproblem som har funnits på kliniken under flera år. Det har även varit svårt att upprätthålla bemanningen på det tumörkirurgiska teamet och under det pågående arbetet med arbetsmiljön sade de tre tumörkirurgerna upp sig. Nu har hälso- och sjukvårdsnämnden alltså beslutat att tillsätta en större utredning.

- Den situation som har uppkommit på kvinnokliniken är olycklig. Inte för våra patienter som fortfarande får en god och säker cancervård, men för våra medarbetare eftersom arbetsmiljön påverkas. Därför ska vi nu granska hela kliniken för att på bästa sätt komma vidare med kvinnosjukvården i Blekinge, säger Emma Stjernlöf.

Utredningen startar direkt

Granskningen, som påbörjas omedelbart, ska utgå från vad problemen har bestått i, hur det ser ut i dag och slutligen mynna ut i en rapport med förslag på hur Region Blekinge ska utveckla kvinnosjukvården framåt.

- Samarbetet med Skånes universitetssjukhus i Lund fungerar bra. Utredningar och efterbehandlingar sker här i Blekinge medan kirurgin utförs i Lund. Region Blekinge fokuserar på att våra patienter med gynekologisk cancer får en säker vård under hela förloppet, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Kjell Ivarsson.

Slutrapporten med förslag på åtgärder presenteras i september. Det kan till exempel handla om hur man inkluderar patienter i studier för forskning och hur olika typer av samarbeten mellan regionerna kan utvecklas. Men mycket fokus kommer också att ligga på arbetsmiljön på kvinnokliniken.

- Kvinnokliniken och kvinnosjukvården är otroligt viktiga för Blekinges kvinnor, därför ska vi göra allt för att ge medarbetare och patienter de allra bästa förutsättningarna. Vi ska lösa de arbetsmiljöproblem som finns och det arbetet kan behöva pågå länge, Emma Stjernlöf.

Hittade du informationen du sökte?