Region Blekinges logotyp med bild på en tjej som gör ett hopp vid havet

Närmare en miljon kronor till kulturen i Blekinge

Närmare en miljon kronor går till projekt för kulturen i Blekinge. Det står klart med det besked Statens kulturråd nu har lämnat om beviljande av medel.
- Väldigt glädjande! Stödet kommer att betyda mycket för olika delar av kulturverksamheten, säger Malena Sandgren, verksamhetschef för kultur- och bildningsenheten i Region Blekinge.

Projekten som får medel handlar bland annat om dansevenemang, infrastruktur för konstnärlig utveckling och utveckling av filmkultur och litteratur. Ett annat av de beviljade projekten heter ”Möt mästaren – kunskapens djup och framtidens uttryck”. Det handlar om att lyfta fram konsthantverkare som förebilder.

Sammanlagt går 960 000 kronor till Blekinge, och det gäller bara för det första året av de treåriga projekten. Motsvarande summa för år två och år tre förväntas framöver.

- Dessutom medfinansierar vi i Region Blekinge projekten med lika mycket pengar som medlen från Statens kulturråd. Det innebär att summan per år till projekten blir den dubbla, säger Malena Sandgren.

Förutom de medel som går direkt till Blekinge har projekt inom Regionsamverkan Sydsverige beviljats statliga medel. Det är pengar som formellt går till Region Skåne men innefattar även Blekinge och sammanlagt sex län i Sydsverige.

Projekt som är beviljade

Projekt som är beviljade

Sökande

Projektnamn

Beviljad summa för år 1 (år 2 för projektet litteraturutveckling)

Dans i Blekinge

  • Blekinge dansresidens
  • Brådjupa Blekinge dansfestival

130 000 kr

Region Blekinge

Möt mästaren – kunskapens djup och framtidens uttryck

380 000 kr

Region Blekinge

Utveckling filmkultur i Blekinge

450 000 kr

Regionsamverkan Sydsverige, Region Skåne

  • Litteraturutveckling
  • Infrastruktur för konstnärlig utveckling i Sydsverige

340 000 kr

Hittade du informationen du sökte?