Patient som vaccineras. Foto: Sverker Berggren.

Försvarsmakten stöttar med vaccinering av sin egen personal

Försvarsmakten genom Marinbasen och F 17 hjälper Region Blekinge med vaccinering av sin egen personal. Totalt handlar det om 3 000 försvarsanställda som nu kan få sin spruta på jobbet.

För att minska belastningen på vårdcentralerna har flera regioner begärt stöd från Försvarsmakten och försvarshälsan för vaccinering av sin egen personal. I Blekinge är det förbanden Marinbasen och F 17 som från och med den 25 maj börjar vaccinera anställda och värnpliktiga i fas 4. Totalt handlar det om cirka 3 000 personer.

- Vi har stor vana av vaccination sedan tidigare. Det känns bra att vi kan stötta och bidra till fler vaccinationsställen samtidigt som vi avlastar vårdcentralerna, säger Marie Jörgensen, chef för försvarshälsan på Marinbasen.

Det är Region Blekinge som har vacccinationsansvaret och som tillhandahåller vaccin och engångsmaterial. Själva vaccinationerna utförs alltså av försvarshälsan som har den utbildning och erfarenhet som krävs. Genom samarbetet förbinder Försvarsmakten sig att hålla samma vaccinationstakt som Region Blekinge. Det innebär att ingen personal i myndigheten får förtur.

- Vaccineringen sker enligt regionens prioritetsordning och vi går efter samma åldersindelning. Ingen inom Försvarsmakten kommer att få förtur, säger Marie Jörgensen.

För Region Blekinge betyder Försvarsmaktens insats mycket. Fler vaccinationsställen innebär fler tider till allmänheten i fas 4 och en avlastning för primärvården.

- Alla händer som vaccinerar är bra. Det här betyder att vi kan korta köerna till vaccinationerna vilket i förlängningen betyder att vi snabbare kan återgå till ett mer normalt liv, säger Region Blekinges vaccinsamordnare Mats Berggren.

Hittade du informationen du sökte?