Nyheter och pressmeddelande

Petr Lilja, Åsa Norrby och Mats Karlsson som håller i ett gåvobevis

Gott samarbete och tydliga mål ledde fram till priset Årets arbetsplats 2020

Drift och underhåll i Karlshamn blev Årets arbetsplats 2020 inom Region Blekinge. Genom gott samarbete, tydliga mål och stort fokus på problemlösning har avdelningens medarbetare tillsammans med chefen skapat ett framgångskoncept, både för egen del men också för de man finns till för.

- Jag känner stolthet och glädje över det arbete som vi gör tillsammans varje dag. Att det dessutom uppmärksammas och premieras genom detta pris känns såklart fantastiskt bra, säger en märkbart glad Mats Karlsson som är avdelningschef.

På avdelningen arbetar 11 heltidsanställda och just nu en vikarie fördelat på olika yrkeskategorier. Tillsammans ser de till att drift och underhåll på sjukhuset i Karlshamn, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), Folkhögskolan i Bräkne-Hoby och vårdcentralerna i västra Blekinge fungerar som det ska, både inomhus och utomhus.

Värdegrunden och daglig styrning präglar arbetet

Arbetsdagarna på avdelningen präglas av Region Blekinges värdegrund där värdeorden samarbete, engagemang och kvalitet är ständigt närvarande, i både ord och handling.

- Just samarbetet, att vi alltid stöttar varandra över yrkeskategorierna och att vi har ett lösningsfokuserat sätt är oerhört betydelsefullt. Allas engagemang är alltid högt och vi är ständigt måna om att leverera med kvalitet, oavsett uppdrag, framhåller Mats Karlsson.

För lite mer än två år sedan infördes daglig styrning på avdelningen. Det är ett ledningsverktyg vars syfte är att verksamheten ska nå de dagliga och veckovisa planerna och målsättningarna.

- Vi startar varje arbetsdag med att avdelningen samlas vid Whiteboardtavlorna som utgör den visuella delen av daglig styrning. Nu under pandemin har vi delat upp personalen och håller två möten. Det handlar om korta möten på 5-10 minuter om det inte är något speciellt, berättar Mats Karlsson.

Arbetssättet har visat sig vara framgångsrikt, ur flera aspekter.

- Genom daglig styrning följer vi upp gårdagens utfall mot planering. Vi styr dagens arbetsuppgifter och gör nödvändiga prioriteringar och fördelningar. Genom våra enkla, visuella, nyckeltal kan vi bland annat följa flödet av inkomna och utförda arbetsordrar, driftstörningar och avvikelser. Det ger en tydlig bild av hur vi ligger till och vilka förbättringar vi eventuellt behöver göra, berättar Mats Karlsson.

I praktiken har den dagliga styrningen bland annat lett till att avdelningen optimerat sin arbetsorderstock genom att effektivisera arbetsordrar för förebyggande arbetsuppgifter. Rent visuellt visas detta genom att röda staplar har övergått till gröna, vilket innebär förbättringar som effektiviserat och förenklat arbetet. Arbetssättet har också medfört att man blivit bättre på att följa upp avvikelser och tillbud genom bland annat grundorsaksanalyser.

- Eftersom arbetssättet bygger på dagliga möten där alla redovisar plan och läge för sina respektive områden får alla en tydlig bild av hur det går för verksamheten. Det ger också en möjlighet att synliggöra eventuella problem och gemensamt diskutera fram lösningar, betonar Mats Karlsson.

Coronapandemins påverkan

Precis som så många andra verksamheter inom Region Blekinge har Drift och underhåll påverkats av coronapandemin. Tillsammans har medarbetarna på avdelningen varit uppfinningsrika för att möta de behov som uppstått.

- Medarbetarna har konstruerat många nya och innovativa lösningar. Exempelvis har de återbrukat delar från en soptunna, en vikvägg, en droppställning och ett draperi för att skapa ett coronaskydd som är mobilt och på så sätt väldigt smidigt kan flyttas mellan olika rum. Det om något visar på medarbetarnas engagemang, både för patienter, personal och i detta fall även miljön, betonar Mats Karlsson.

Utöver mer unika och uppfinningsrika åtgärder har medarbetarna, till följd av pandemin, bland annat satt upp ett flertal plexiglas och sett till att det funnits el och värme i alla coronatält och provtagningsbodar. Allt för att bidra till en säker vistelsemiljö för både personal och patienter.

- Vi är ett sammansvetsat gäng med stor förståelse och respekt för varandra. Det är en tillgång för både oss och de vi finns till för, inte minst när vi möts av utmaningar. Att vi fått detta pris känns som en fantastiskt fin bekräftelse på att vårt arbetssätt och vår inställning till varandra är lyckosamt. Nu ser vi fram emot att kunna fira detta tillsammans när det är möjligt, avslutar Mats Karlsson.

Priset

Priset till Årets arbetsplats består av 20 000 kronor plus 200 kronor per anställd, totalt 22 200 kronor.

Motivering Årets arbetsplats 2020

Drift och underhåll har tillsammans med chefen arbetat fram tydlighet i arbetsplatsens mål. Nya arbetssätt och rutiner har tagits fram och det finns ett mycket gott samarbete mellan yrkesrollerna på avdelningen. Problemlösning är en del av vardagen och genom förståelse och respekt kan man tillsammans lösa problemen. Chefen är väl insatt i det dagliga arbetet och ses som en verklig lagledare. Hälsofrämjande arbete har stort fokus, vilket gör att det är högt i tak och alla är trygga med varandra. Pandemin har tvingat fram en snabbhet och uppfinningsrikedom för att tillgodose en säker miljö för patienter och medarbetare. Listan på nya uppdrag fylls ständigt på, men medarbetarna är redo för att lösa dem på bästa sätt.

Hittade du informationen du sökte?