Nyheter och pressmeddelande

Ordförandeklubba

Region Blekinge leder politisk plattform för samverkan i södra östersjöområdet

Under 2021 håller Region Blekinge i ordförandeklubban för Euroregion Baltic - ett 20-årigt samarbete mellan regioner i södra östersjöområdet.

Under andra, icke pandemiska, omständigheter överlämnas ordförandeklubban för Euroregion Baltic vid årets första styrelsemöte. I år skedde överlämnadet covid-19-säkert då Johan Sandberg, Region Blekinges ordförande för Regionala utvecklingsnämnden mottog ordförandeklubban via bud.

Trots, eller kanske just på grund av covid-19 är samarbetet mellan regionerna mer intensivt än någonsin. Under året har flera seminarier med fokus på regionernas möjligheter att söka medel från EU samlat hundratals digitala deltagare från medlemsregionerna.

Samarbete på agendan
Styrelsemötet i maj inleddes med ett dialogsamtal kring covid-19 och hur respektive regioner påverkats av restriktionerna i samband med detta. Det konstaterades att flera utmaningar är likartade, främst kopplade till hur näringslivet drabbats ekonomiskt och att regionerna framöver kan vinna på att hjälpas åt och lära av varandras arbetssätt.

- Det är intressant att höra hur mycket gemensamt vi har med våra grannregioner runt Östersjön och att det trots att vi alla drabbats mer eller mindre hårt av pandemin finns en framtidstro och en vilja att arbeta tillsammans, säger Johan Sandberg ordförande för Euroregion Baltic och Region Blekinges regionala utvecklingsnämnd.

Styrelsen fattade även beslut om att närmare se över EU:s inbjudan till dialog om hur ett framtida EU-samarbete ska se ut; ”Conference of the Future Europe” en möjlighet för alla att tycka till om europasamarbetet.

Ett eget EU-program
I mitten av 2010-talet påverkade Euroregion Baltic EU kommissionen att starta upp ett EU-program för södra östersjöområdet på grund av de gemensamma utmaningarna och möjligheterna. Blekinge har bland annat fått stöd för att utveckla Karlskrona kommuns världsarv där ett exempel är de filmer som marknadsförts i Polen och rullat på Blekingetrafikens bussar. Bussmonitorerna finansierades av Region Blekinges eget projekt, Interconnect som arbetat med öka det kollektiva resandet mellan Sverige och Polen. Blekinge har även fått stöd för insatser kopplade till Blekingeleden och annan naturturism för att öka antalet besökare i länet på ett hållbart sätt.

Fakta:
Syftet med Euroregion Baltic är att regionala politiska ledare träffas för att diskutera utmaningar och möjligheter till samarbeten. Region Blekinge är en av grundarorganisationerna och tillsammans med ytterligare 9 regioner från Sverige, Polen, Litauen och Danmark arbetar men aktivt för att göra vårt område mer attraktivt. Medlemsregionerna förutom Blekinge är i Sverige Kalmar, Kronoberg och Skåne; i Polen de två kustregionerna Pommern, Warmia-Mazurien och ett polskt kommunförbund; i Litauen Klaipeda regionen samt från Danmark Bornholm.

För att ge kraft åt styrelsearbetet finns två arbetsgrupper som fokuserar på hållbarhetssamarbete kring dels det gemensamma östersjöhavets vatten och dels kring möjligheterna att resa mellan våra regioner på ett hållbart sätt.

Euroregion Baltic har även ett starkt fokus på ungdomars delaktighet i demokratifrågor och att utveckla sin region och har sedan 2006 en egen ungdomsstyrelse, Youth Board.

Hittade du informationen du sökte?