Nyheter och pressmeddelande

SÖS Förlossningsmottagning SÖS Förlossningsmottagning SÖS Förlossningsmottagning

Goda resultat för Blekinges förlossningsvård

Över 90 procent av Blekinges kvinnor är mycket nöjda med förlossnings- och mödravården. Det visar resultaten från Graviditetsenkäten där gravida och nyförlösta kvinnor i länet har delat med sig av sina upplevelser.

Inom ramen för satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård erbjuds gravida kvinnor och nyblivna mammor i hela landet att svara på Sveriges kommuner och regioners (SKR) Graviditetsenkäten. Nu har de första resultaten kommit och de visar att fler än nio av tio kvinnor i Blekinge känner sig trygga med vården innan, under och efter förlossningen.

- Det är jättebra resultat som vi är väldigt stolta över. Nästan alla kvinnor som har svarat på enkäten är nöjda med kvinnohälsovården i Blekinge och det är glädjande, säger Eva Enberg Mård, avdelningschef för kvinnorhälsovården öst.

95 procent av de svarande skulle rekommendera någon annan att föda på samma förlossningsavdelning och 93 procent anser att mödrahälsovården tillgodoser deras behov. Det är högre än riksgenomsnittet.

-Vi ska inte glömma att detta är mitt i en pandemi. Det är fantastiskt att vi får så goda resultat under de förutsättningar vi har jobbat under. Där vill jag ge en stor eloge till all vår personal, det är ju de som gör vården så bra som den är, säger Eva Enberg Mård.

Finns utvecklingsområden

Det finns också utvecklingsområden. Ett av dem är information om återhämtning och tiden efter förlossningen. Där svarade bara 64 procent av Blekinges mammor att de fick den information de behövde. Många svarade också att de tyckte det var svårt att hitta information om vart man ska vända sig efter förlossningen.

-Det är viktiga synpunkter som vi tar till oss för att kunna bli ännu bättre. Vi behöver få kännedom om hur kvinnor upplever vården innan, under och efter förlossningen för att ha möjlighet att utveckla vården, säger Bodil Ehn, verksamhetschef för kvinnokliniken.

Syftet med Graviditetsenkäten är just det, att ge blivande och nyblivna mammor en röst och en möjlighet att påverka vården för att kunna göra den bättre. Enkäten har besvarats av totalt 52 000 kvinnor i landet. I Blekinge har 675 gravida kvinnor och nyblivna mammor svarat, vilket ger en svarsfrekvens på 52 procent. En av dem är Erika Mårdh, som födde barn i februari.

-Jag är supernöjd med mödrahälsovården och förlossningsvården, från början till slut. Jag är så tacksam att jag också har fått delge mina erfarenheter och att vården vill veta hur jag upplever det, säger Erika Mårdh.

Arbetet fortsätter

Majoriteten av alla kvinnor i landet som har svarat på enkäten är mycket nöjda med vården och bemötandet. Graviditetsenkäten startade i december 2020 och ska pågå i två år som en del av den nationella satsningen för kvinnors hälsa och förlossningsvård.

-Nu fortsätter arbetet med att utveckla vården för gravida och nyblivna mammor med kvinnornas berättelser som ett ovärderligt tillskott av kunskap. Tillsammans vårdar vi vården för Blekinges kvinnor så att den blir ännu bättre, säger Bodil Ehn.

Graviditetsenkäten

Graviditetsenkäten är en del av en nationell satsning på kvinnors hälsa och förlossningsvård genom en överenskommelse mellan regeringen och SKR. Enkäten genomförs i samarbete med regionerna och skickas ut via 1177.se.

Syftet är att fånga gravidas och nyblivna mammors upplevelser av sin hälsa och erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och året efter förlossning. Enkäten kan besvaras av de som är gravida runt vecka 25, födde barn för åtta veckor sedan eller födde barn för ett år sedan. Rapporterna finns på SKR.se.

Hittade du informationen du sökte?