Nyheter och pressmeddelande

Närbild på vass. Texten "Beslutat av regionfullmäktige" och en svart våg med Region Blekinges logotyp.

Flexibiljett blir verklighet till hösten

Mer flexibla biljetter i kollektivtrafiken, ett nytt parkeringshus och mindre matsvinn. Det är några av besluten som klubbades under onsdagens regionfullmäktige.

Till hösten kan Blekinges pendlare bli mer flexibla i sitt resande då flexbiljetten införs i länet. Det beslutade regionfullmäktige under torsdagen.

Coronapandemin har förändrat våra resvanor och en del av de nya vanorna bedöms finnas kvar även efter pandemin, som att människor väljer att arbeta hemma i högre utsträckning än tidigare. Därför erbjuder Blekingetrafiken från den 1 september en flexbiljett som innebär att du köper tio dygnsbiljetter som du kan använda inom en 30-dagarsperiod. Biljetten, som blir billigare än 30-dagarsbiljetten, passar bland annat dem som pendlar till jobbet, men inte varje dag.

Ett annat biljettbeslut som regionfullmäktige har fattat gäller den länsöverskridande skolbiljetten. Den blir verklighet den 1 september 2022 och innebär att det blir enklare för skolelever som studerar utanför sitt eget län att ta sig till och från skolan. Det blir också billigare för hemkommunen.

Fortsatt möjlighet att delta i sammanträden på distans

Det blir fortsatt möjligt att delta på distans i sammanträden för regionfullmäktige, regionstyrelsen och Region Blekinges nämnder och utskott. Det har regionfullmäktige beslutat. Möjligheten att delta på distans ska utvärderas efter den 30 september.

Hälso- och sjukvården ska minska sitt underskott

Regionstyrelsen har tagit del av de åtgärder som hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat för att förbättra ekonomin. Bakgrunden är att hälso- och sjukvården går mot ett stort underskott i årets budget. De åtgärder som hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat handlar om allt från dialog och rapportering till restriktioner för hyrpersonal, nyanställningar och investeringar där det inte finns någon finansiering för driftskostnader.

Klart med nytt parkeringshus på sjukhusområdet

Under torsdagen beslutade regionfullmäktige att det ska byggas ett nytt parkeringshus på sjukhusområdet i Karlskrona. Parkeringshuset ska byggas där den gamla ambulansstationen låg. Det nya huset ska rymma 610 parkeringsplatser och får ett stort tak där det även kan bli aktuellt att installera solceller.

Att bygga ett helt nytt parkeringshus är en del i att skapa en bättre helhet och tillgänglighet för parkering på sjukhusområdet. Byggtiden är beräknad till 18 månader.

Tertialbokslut april 2021

Bokslutet för årets första fyra månader visar ett resultat på 93 miljoner kronor, vilket är 76 miljoner kronor bättre än budget. Det prognostiserade resultatet för Region Blekinge uppgår till -48 miljoner kronor, vilket innebär ett underskott jämfört med budget om 99 miljoner kronor.

Tre nämnder förutspår ett underskott mot budget. Hälso- och sjukvårdensnämnden prognostiserar -239 miljoner kronor, tandvårdsnämnden -9 miljoner kronor och trafiknämnden –3 miljoner kronor. Övriga nämnder prognostiserar överskott eller nollresultat jämfört med budget.

Sedan budget för 2021 beslutades har Region Blekinges förutsättningar förbättrats, det gäller främst prognoserna över skatter och generella statsbidrag. De förbättrade ekonomiska förutsättningarna gör att Region Blekinge kan ge hälso- och sjukvårdsnämnden något bättre förutsättningar under 2021 och nämnden tillåts ett negativt resultat på –100 miljoner kronor 2021.

Hittade du informationen du sökte?