Nyheter och pressmeddelande

En person vaccinerar en patient mot covid-19.

I vaccinationsarbetet hjälps alla åt - regionstabschefen hoppar in

När frågan kom tvekade hon aldrig. Nu vaccinerar regionstabschef RosMarie Nilsson patienter mot covid-19 på sin fritid.

-Jag har kunskapen och möjligheten, då tycker jag att det är angeläget att hjälpa till.

Det är den andra av totalt sex dagar på Wämö vårdcentral och RosMarie Nilsson har hunnit vaccinera ett 40-tal patienter mot covid-19. Hennes vanliga roll på Region Blekinge är regionstabschef och ställföreträdande regiondirektör, men nu har hon tagit ledigt ett par dagar för att hjälpa till i det stora arbetet att vaccinera Blekinges invånare.

- Behovet fanns och då kände jag att det var angeläget att bidra. Jag tycker också att det är viktigt att jag i min ordinarie roll deltar i det som pågår, säger RosMarie Nilsson, som är sjuksköterska i grunden.

Tempot är högt och det är ett stort inflöde av patienter som vill vaccinera sig mot covid-19, ändå blir det aldrig trängsel och ingen behöver vänta.

- Jag är väldigt imponerad över hur bra organiserat allt är och vilken glädje man möts av från patienterna, säger RosMarie Nilsson.

Hon är inte den enda ur regionstaben som lämnar kontoret för att stötta i vaccinationsarbetet. Flera andra med vårdbakgrund hjälper också till.

-För oss är det en självklarhet, här på Region Blekinge hjälps vi åt.

Hittade du informationen du sökte?