Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinge inför visselblåsarfunktion

Under torsdagen fattade regionfullmäktige beslut om inrätta en visselblåsarfunktion. Andra beslut som klubbades var att man vill köpa mark i Nättraby för att bygga en materialdepå samt att inte införa avgift för tolktjänster.

Region Blekinge vill köpa cirka 12 700 kvadratmeter tomtmark i Nättraby för att bygga en ny materialdepå. Det är flera kriterier som ska uppfyllas och fastigheten Västra Nättraby 6:17 är den som är mest lämpad. Den totala fastighetsinvesteringen för byggnation av en materialdepå är beräknad till cirka 92 miljoner kronor. Regionfullmäktige fattade beslut om förvärvet under torsdagens sammanträde.

Visselblåsarfunktion ska motverka korruption

Region Blekinge ska under 2021 inrätta en funktion för att rapportera misstankar om korruption, en så kallad visselblåsarfunktion. Det har regionfullmäktige beslutat. Funktionen ska komplettera regionens säkerhetspolicy och riktlinjer för att motverka otillåten påverkan och jäv. Dessutom pågår förberedelser för ny svensk lagstiftning om visselblåsning.

Region Blekinge inför inte avgifter för tolktjänster

Region Blekinge kommer inte att införa avgifter för tolktjänster från invånare efter den så kallade etableringstiden. En utredning visar nämligen att det saknas stöd i lagen för att ta ut sådana avgifter. Med etableringstid menas den tid då en nyanländ person, efter att ha fått uppehållstillstånd, genomgår ett program för etablering i det svenska samhället.

Några av ärendena som bordlades till nästa sammanträde är:

  • Svar på motion angående trafiksäkerhet på Blekingesjukhuset i Karlshamn.
  • Svar på motion om förutsättningar för att sälja mat som blir över.
  • Svar på motion om beroendecentrum.

 

Håll koll på protokoll och beslutsunderlag:

Klicka här för att läsa beslutsunderlag och protokoll från Region Blekinges politiska sammanträden.


Hittade du informationen du sökte?