Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Blekinge bäst i landet på att vaccinera barn

För andra året i rad är Blekinge bäst i Sverige på barnvaccinationer. Det visar ny statistik från Folkhälsomyndigheten.

- Det är väldigt glädjande att så hög andel av våra barn är skyddade mot svåra sjukdomar, säger barnhälsovårdsöverläkare Sofia Hellerfelt.

Hela 99 procent av alla barn födda 2018 i Blekinge har fått grundvaccinationen i det allmänna vaccinationsprogrammet. Den siffran är högst i landet och det är andra året i rad som Blekinge är bäst på att vaccinera barn.

- Vaccination skyddar barnen mot sjukdomar som kan vara livshotande eller ge allvarliga skador. Därför är det viktigt att vårdnadshavare väljer att vaccinera sina barn och det gör de här i Blekinge. Personalen på barnhälsovården har en jättestor del i det arbetet, säger Sofia Hellerfelt, barnhälsovårdsöverläkare i Region Blekinge.

Gratis och frivilligt

Alla barn i Sverige erbjuds vaccin inom det allmänna vaccinationsprogrammet som ger skydd mot totalt tolv sjukdomar. Vaccinet ges via barnhälsovården samt elevhälsan och är gratis för alla barn. Det är också frivilligt att vaccinera sina barn.

- Jag tror att det till stor del handlar om kompetens och kontinuitet hos personalen på barnhälsovården som bemannas fullt ut med fast, välutbildad personal. Så ser det inte ut överallt i landet. Sedan är det också mycket positivt att småbarnsföräldrar i Blekinge i så stor utsträckning fattar det kloka beslutet att låta vaccinera sina barn, säger Sofia Hellerfelt.

Det första vaccinationsprogrammet infördes redan på 1940-talet och har sedan dess utvecklats med skydd mot flera sjukdomar. Det är Folkhälsomyndigheten som bevakar och säkerställer vaccinationsprogrammets effektivitet vilken är mycket hög. Tack vare att så många barn vaccineras mot svåra sjukdomar är det få barn i Sverige som dör eller blir allvarligt sjuka.

- Jag skulle säga att vaccinationerna är en av de största anledningarna till att barnhälsan i Sverige är så god. Nu satsar vi på att behålla våra fina siffror, säger Sofia Hellerfelt.

Om allmänna vaccinationsprogrammet

Barn vaccineras vid flera tillfällen under uppväxten. Till och med fem års ålder sker vaccineringarna på barnavårdscentralen, BVC, medan barn som går i skolan vaccineras av elevhälsan. Alla vårdnadshavare får en kallelse när det är dags för vaccination.

Vaccinationstäckning för barn födda 2018:

Blekinge: 99 procent.

Sverige: 97,7 procent.

Vaccinationsprogrammet ger skydd mot följande sjukdomar:

 • Difteri
 • Kikhosta
 • Stelkramp
 • Polio
 • Haemophilus influenzae typ b (Hib)
 • Pneumokocker
 • Mässling
 • Påssjuka
 • Röda hund
 • Rotavirus
 • Hepatit B
 • HPV
Hittade du informationen du sökte?