Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Trossö vårdcentrals lokaler ska renoveras

Trossö vårdcentrals lokaler i Karlskrona ska renoveras, enligt ett beslut av regionstyrelsen vid sammanträdet den 1 september. Bland åtgärderna finns ommålning, byte av bland annat undertak och förbättring av ventilationen.

Bakgrunden är att Trossö vårdcentral finns i tillfälliga lokaler i väntan på beslut om en långsiktig lokallösning. För att förbättra vårdmiljön och arbetsmiljön i de tillfälliga lokalerna kommer följande åtgärder att vidtas:

 • ommålning av väggar i korridorer och vissa rum
 • byte av vissa undertak
 • byte av vissa belysningsarmaturer
 • byte av ett antal dörrar
 • förbättring av ljudisoleringen i vissa väggar
 • en mindre ombyggnad av receptionen
 • förbättring av ventilationen.

Åtgärderna beräknas kosta sammanlagt 2 miljoner kronor.

Utvärdering av regionens politiska organisation

Region Blekinges politiska organisation ska utvärderas inför valet 2022 och nästa mandatperiod. Det beslutade regionstyrelsen beslutat i ett annat av ärendena som behandlades den 1 september. Med den politiska organisationen menas regionfullmäktige, regionstyrelsen och de nämnder och andra instanser där politiska beslut förbereds och fattas.

Utvärderingen ska bland annat ta reda på om den politiska organisationen är tydlig och effektiv. Det är gruppledarna för alla partier i regionfullmäktige som ska sköta utvärderingen.

Ärenden som beslutas slutgiltigt av regionfullmäktige

Regionstyrelsen behandlade även en rad ärenden som beslutas slutgiltigt av regionfullmäktige den 22 september. Det gäller bland annat:

 • regionskatt
 • avgifter i hälso- och sjukvården, tandvården och kollektivtrafiken
 • utökat vårdval
 • stipendium till omvårdnadselever
 • nya riktlinjer för föreningsstöd.

Protokoll och beslutsunderlag

Här kan du läsa protokoll och beslutsunderlag från samtliga politiska sammanträden i Region Blekinge​ Länk till annan webbplats.​​​​​.​​​​

Hittade du informationen du sökte?