Nyheter och pressmeddelande

En närbild på en blå flagga med Region Blekinges logotyp mot en klarblå himmel.

Närakutmottagningen förstärker vården i Blekinge

I morgon, den 15 september, öppnar närakutmottagningen. Därmed tas första steget i en satsning som innebär utökad tillgång till hälso- och sjukvården.

- Det här är en insats som vi gör i första hand för invånarna i västra Blekinge, säger Erik Lindborg (KD), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Blekinge.

Regionen arbetar sedan tidigare för att utveckla hälso- och sjukvården så att den vård som invånarna oftast behöver, vård som ges av vårdcentraler och andra mottagningar inom primärvården, kommer närmare invånarna. Det är här närakutmottagningen kommer in i bilden. Sedan tidigare finns vårdcentralerna på dagtid på vardagar. På kvällar och helger finns jourcentralerna som komplement för besök som inte kan vänta tills vårdcentralen öppnar igen.

- Nu lägger vi till ytterligare en beståndsdel i form av en närakutmottagning som patienten kan nå nattetid klockan 21-08. Patienten kan därmed även nattetid söka och erbjudas vård för behov som inte kan vänta till dagen efter. Det är så här vi inleder, med den första pusselbiten i ett större koncept, säger Kjell Ivarsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Blekinge.

Senare under hösten kommer du som invånare även att kunna kontakta närakutmottagningen via en app med namnet Din vård Region Blekinge. Införandet av appen ger möjlighet till digitala läkarbesök på natten. Denna tjänst kommer under hösten även börja införas för digitala besök dagtid, via vårdcentraler i västra Blekinge.

Appen Din vård Region Blekinge och telefonnumret 1177 innebär två olika sätt att kontakta närakutmottagningen. Vid livshotande tillstånd ska du som alltid ringa 112.

Vad händer från och med i morgon när jag som invånare i exempelvis Olofström ringer 1177 klockan två på natten?
- När du söker vård via telefonnumret 1177, som nattetid sköts nationellt, får du alltid möjlighet att ställa frågor. Du får även en första medicinsk bedömning av en sjuksköterska. Vid behov kopplar sjuksköterskan samtalet vidare till närakutmottagningen. Här får du ytterligare medicinsk bedömning av en sjuksköterska från hälso- och sjukvården i Blekinge. Om det behövs ordnar sjuksköterskan så att din vårdcentral eller jourcentralen ringer och erbjuder dig en tid nästa dag. Det finns även möjlighet till hembesök med läkarbilen, och senare i höst digitala läkarbesök. Allt styrs av ditt medicinska behov, förklarar Kjell Ivarsson.

Vad blir skillnaden mot när jag ringde 1177 tidigare?
- Skillnaden är att du får möjlighet till personlig kontakt med vårdpersonal i Blekinge dygnet runt alla dagar, vilket vi inte kunnat erbjuda tidigare. Andra nya funktioner är möjligheten till ett digitalt läkarbesök, vid behov ett hembesök, och att vi kan ordna så att du får en tid till vårdcentralen.

- Du ska inte själv behöva fundera ut vilken vård du behöver. Du kontaktar oss och vi ser till att du får rätt omhändertagande från början, på rätt plats och av rätt kompetens. Det ska närakutmottagningen bidra till.

Satsningen innebär också förstärkningar av såväl vårdcentralerna som jourcentralen. Vårdcentralerna frigör nu fler tider för brådskande besök, och det görs extra satsningar på Samaritens vårdcentral i Karlshamn, som också är jourcentral för invånare i Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommun.

Samariten blir den första vårdcentralen att kunna erbjuda digitala besök. Men på sikt ska Samariten också kunna erbjuda fler fysiska besök till jourcentralen.

- Jag är mycket nöjd med att vi kan erbjuda detta för invånarna i de tre kommunerna västerut i Blekinge. Det är viktigt att vi satsar på vården i hela länet, och nu får vi ett koncept som svarar upp mot invånarnas krav på modern sjukvård, säger Erik Lindborg.

Fakta om närakutmottagningen

Närakutmottagningen innebär följande med start den 15 september:

Dagtid vardagar klockan 08-17: möjlighet till besök via din egen vårdcentral. Vårdcentralerna förstärker sin tillgänglighet genom att erbjuda fler tider för den som behöver komma på besök skyndsamt.

Kvällstid vardagar klockan 17-21 och helger klockan 08-21: möjlighet till akuta besök på jourcentralerna via telefonnumret 1177.

Nattetid klockan 21-08 alla dagar året runt: möjlighet till vård för behov som inte kan vänta till vårdcentralen har öppet igen genom närakutmottagningen, som du når via telefonnumret 1177.

Närakutmottagningen omhändertar inte patienter vid allvarliga och livshotande tillstånd. Ring som vanligt till 112 om någon blivit akut och allvarligt skadad eller sjuk.

Närakutmottagningen drivs i projektform och ska stegvis utvärderas och utvecklas. En första utvärdering ska ske i mars 2022.

Hittade du informationen du sökte?