Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Mödravård i fokus på WHO:s internationella patientsäkerhetsdag

Varje dag dör fler än 800 kvinnor runt om i världen av skador kopplade till graviditet och förlossning. För att fler kvinnor ska få en trygg förlossning fokuserar internationella patientsäkerhetsdagen den 17 september i år på säker mödra- och förlossningsvård.

-Det är angeläget att frågan lyfts även här, säger Bodil Ehn, verksamhetschef på kvinnokliniken.

Det är Världshälsoorganisationen, WHO, som har initierat den 17 september som en återkommande internationell patientsäkerhetsdag. Årets tema är ”säker mödra- och förlossningsvård”, ett område som har blivit än mer aktuellt under pandemin som ytterligare har försvårat förhållandena för många gravida och barn. Det är därför WHO nu uppmärksammar vikten av en säker mödra- och förlossningsvård.

- Vi som arbetar med den här typen av vård är tacksamma över att frågan nu aktualiseras i och med internationella patientsäkerhetsdagen. Sverige har en låg mödradödlighet, men det finns fler faktorer som spelar in när vi pratar om en säker mödra- och förlossningsvård, säger Bodil Ehn, verksamhetschef för kvinnokliniken i Region Blekinge.

Hon lyfter fram exempel på faktorer som är viktiga för att få en trygg och säker förlossning. Som blödningar, graden av bristningar, andel kvinnor som kommer på efterkontroll och andelen förstföderskor som genomgår kejsarsnitt efter att förlossningen har satts igång. Det sistnämnda bör vara en lägre andel.

- I år har den andelen minskat till 20 procent jämfört med 29 procent 2020. En del av förklaringen är att vår personal ger ett så bra stöd och arbetar för att kunna vara inne hos kvinnan under så stor del av förlossningen som möjligt, för att vara en trygghet under hela förloppet, säger Bodil Ehn.

Förbättrade resultat i Blekinge

Även vad gäller antalet rikliga blödningar har Region Blekinge förbättrat resultaten. I år uppstod den typen av blödning vid 4,7 procent av alla vaginala förlossningar. Motsvarande siffra för hela landet är 6,8 procent. 1,5 procent av Blekinges normalförlösta kvinnor får allvarligare bristningar, för hela landet är den siffran 1,9 procent. I Blekinge kommer hela 96 procent av kvinnorna på efterkontroll jämfört med 87 procent för landet som helhet.

- Detta är resultaten av ett målmedvetet arbete för att ge våra kvinnor en säker mödra- och förlossningsvård. Vi är stolta över våra fina siffror, men jobbar vidare med ytterligare förbättringar, säger Bodil Ehn.

Det handlar bland annat om utbildningar för att minska förlossningsrädsla och i början av nästa år erbjuds gravida kvinnor ett första ultraljud redan i vecka 11 eller 12.

- Våra insatser ligger i linje med årets tema WHO:s internationella patientsäkerhetsdag. Det är angeläget att frågan lyfts även här i Sverige för vi har fortfarande utmaningar att jobba med, säger Bodil Ehn.

Internationella patientsäkerhetsdagen

Världshälsoorganisationen, WHO, har initierat den 17 september som en återkommande internationell patientsäkerhetsdag. Medlemsländerna deltar i samband med detta i en världsomspännande kampanj. Syftet är att med samordnande åtgärder arbeta för att uppmärksamma och förbättra patientsäkerheten globalt. Sverige är en aktiv medlen i WHO och stödjer kampanjens långsiktiga mål, ”Ingen ska skadas i vården.”

Hittade du informationen du sökte?