Nyheter och pressmeddelande

Mia KArlsson, ny skolchef för Blekinge folkhögskola

Ny skolchef för Blekinge folkhögskola

Att skapa ett utbildnings- och kulturcentrum i Blekinge, en naturlig mötesplats. Det är visionen för Blekinge folkhögskolas nya skolchef Mia Karlsson.

Mia Karlsson kommer närmast från Östra Göinge kommun där hon under tre års tid har arbetat som chef för skolverksamheten, från förskola till vuxenutbildning. Det var kombinationen av kultur och att lära tillsammans som lockade Mia till att söka tjänsten.

– Folkhögskolan är en unik utbildningsform som fyller en viktig funktion för den enskilde deltagaren samt för utvecklingen av Blekinge. Jag ser det som en stor styrka att verksamheten är en del av Region Blekinge. Det skapar en struktur och ett sammanhang som jag hoppas kunna utveckla. Hur vi tillsammans kan arbeta för att nyttja och bredda folkhögskolans verksamhet så att det blir en naturlig mötesplats för kultur och bildning.

En viktig del av länets utveckling
Anna-Lena Cederström, Regional utvecklingsdirektör, Regional utveckling, kultur och bildning ser stora vinster med att knyta verksamheten ännu närmre den regionala utvecklingen.

– Blekinge folkhögskola är en viktig del av att skapa växtkraft i vår region, bland annat genom att stärka kompetensförsörjning i regionen, säger Anna-Lena Cederström.

Vad blir ditt första steg som ny skolchef?
– Att sitta lugnt i båten och lyssna! Jag kommer att fokusera på att skapa mig en uppfattning om möjligheterna och behoven. Personalen på folkhögskolan är en av verksamhetens stora styrkor. En annan styrka är platsen och skolans omgivningar, det skulle vi kunna ta vara på och använda oss av ännu mer. Jag ser framemot att jobba tätt tillsammans för att utveckla verksamheten och sätta Blekinge folkhögskola på kartan, säger Mia Karlsson!

Hittade du informationen du sökte?