Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Beslut om avgifter, taxor och regionskatt

Regionfullmäktiges fattade i går beslut om en rad avgifter och taxor för nästa år inom hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Regionfullmäktige fattade även beslut om nästa års regionskatt.

I sammanfattning har bland annat följande beslutats:

Avgifter inom hälso- och sjukvården

  • Vaccination mot säsongsinfluensa blir gratis för alla personer som tillhör en riskgrupp.
  • Avgifter i vården tas bort för asylsökande eller tillståndslösa patienter som är under 20 år.
  • Bidraget för peruker och tupéer höjs från 4 500 till 7 000 kronor per år.
  • Timtaxan, som bland annat påverkar avgifterna för intyg, höjs med 2,2 procent.
  • Avgiften för en så kallad anslutningsresa i samband med att man reser till vården (sjukresa) tas bort.
  • Man får inte ersättning för trängselskatt när man reser till vården med egen bil (sjukresa).

Tandvårdstaxa

Tandvårdstaxan, som styr priserna för tandvård, höjs i Blekinge med 2,12 procent från och med den 15 januari nästa år.

Blekingetrafikens taxa

Blekingetrafikens taxa förblir oförändrad nästa år. Det innebär att det inte blir några prisändringar för biljetter i kollektivtrafiken.

Regionskatt

Även regionskatten förblir oförändrad nästa år. Det innebär att man som folkbokförd i Blekinge fortsatt betalar 12 kronor och 4 öre av varje intjänad hundralapp i regionskatt.

Ingen möjlighet för självkörande buss i dagsläget

Det finns i dagsläget ingen självkörande buss som klarar av att trafikera linje 9, inom sjukhusområdet i Karlskrona. Det konstaterade regionfullmäktige i samband med ett annat av ärendena som behandlades i går. Orsaken är att området är kraftigt kuperat. Däremot kan teknikutvecklingen göra så det blir aktuellt redan inom ett par år, så uppdraget att testa självkörande bussar i Blekinges kollektivtrafik kvarstår.

Hittade du informationen du sökte?