Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Blekinge en av få regioner där kostnaderna för inhyrd vårdpersonal minskar

Kostnaderna för inhyrd vårdpersonal ökar i de flesta regionerna. Men i Blekinge minskade kostnaderna det första halvåret i år jämfört med motsvarande period förra året. Bara Region Skåne hade en större minskning än Region Blekinges 16,7 procent.

- Det är ett viktigt resultat. Alla som har varit med och bidragit till det ska känna sig stolta, säger Kjell Ivarsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Blekinge.

Kostnaden för inhyrd personal inom hälso- och sjukvården i Sveriges regioner ökade med 9,3 procent under första halvåret 2021 jämfört med första halvåret 2020. Det visar statistik som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i dag presenterade. Som orsak anger SKR att coronapandemin lett till ökat behov av inhyrd personal, genom stor belastning i den akuta covidvården, att uppskjuten vård börjat återupptas och att personer börjat söka vård som avvaktade med det tidigare under pandemin.

Men i Region Blekinge minskade i stället kostnaden för inhyrd vårdpersonal med 16,7 procent för perioden. Blekinge är en av bara fyra regioner som minskat sina kostnader, och endast Skåne, med 17,1 procent, visar en större minskning.

- Att minska beroendet av inhyrd personal är en prioriterad strategi. Det finns inte en enda lösning, utan olika saker som sammanlagt ger de resultat vi nu ser, resonerar Kjell Ivarsson.

Ett område inom hälso- och sjukvården som utmärker sig positivt nationellt är psykiatrin. I Sverige som helhet minskade hyrkostnaderna inom psykiatrin med 4,3 procent enligt dagens rapport. I Blekinge är den minskningen hela 51,2 procent, och det handlar här om en minskning av hyrläkare.

- Vi har jobbat med att bygga den egna bemanningen underifrån, från underläkare och utbildningstjänster till färdiga specialistläkare. Det är ett jobb som pågått under flera år, med mycket tålamod och pusslande, och det känns bra att hårt arbete lönar sig. Minskningen har krävt stor flexibilitet och ökad arbetsbörda inom alla yrken i psykiatrin, konstaterar Carina Söderholm, verksamhetschef för vuxenpsykiatrin i östra Region Blekinge.

Sveriges regioner arbetar långsiktigt med att bli oberoende av inhyrd vårdpersonal, med ett mått att kostnaden för hyrpersonal ska vara max 2 procent av den totala kostnaden för hälso- och sjukvårdspersonal. Där ligger Region Blekinge för närvarande på 4 procent. Kjell Ivarsson betonar att en minskning av andelen hyrpersonal inte kommer utan ansträngningar och påfrestningar för verksamheterna i hälso- och sjukvården.

- Att bli av med beroendet kan vara oerhört jobbigt, och bland annat innebära personalbrist i vardagen. Men vi vet att det långsiktigt är värt det, då inhyrd personal är kostsamt för verksamheten, och ger sämre utvecklingsmöjligheter, sammanhållning och arbetsmiljö på arbetsplatserna. Därför är minskningen i vår region något att se positivt, och en utveckling som vi måste fortsätta att arbeta för.

Läs mer om SKR:s rapport om kostnader för inhyrd vårdpersonal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hittade du informationen du sökte?