Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Nu stärker Region Blekinge vården efter förlossningen

Blekinges kvinnor är överlag mycket nöjda med förlossningsvården. Det visar Graviditetsenkäten som besvarats av över 50 000 kvinnor under 2021. Men ett område som kan bli bättre är vården efter förlossningen och därför gör Region Blekinge nu en större satsning med en förstärkning av eftervården.

Förstärkningen sker i första hand inom kvinnohälsovården i västra Blekinge. Måndagen den 1 november flyttar mottagningen för tidig hemgång från gynmottagningen i Karlshamn till kvinnohälsovården i Karlshamn. Det innebär att uppföljning och eftervårdbesök sker hos en barnmorska på kvinnohälsovården dit man har gått under hela graviditeten. De som berörs är kvinnor som väljer så kallad tidig hemgång, det vill säga att man åker hem sex timmar efter förlossningen. I Blekinge väljer allt fler kvinnor att lämna sjukhuset så tidigt.

-Det blir en trygghet för våra nyblivna mammor att få träffa samma personer som de har haft kontakt med under graviditeten. Att få barn är omvälvande och det finns ofta många frågor och ett behov av stöd tiden efter förlossningen. Genom den här insatsen får våra kvinnor det stöd de efterfrågar, säger Ingrid Dalberg, avdelningschef för kvinnohälsovårdsmottagningarna i västra Blekinge.

Vill ha mer stöd

Ny forskning visar att kvinnor generellt önskar mer amningsstöd, mer känslomässigt stöd och ökat fokus på den nybildade familjen. Studier och nu senast Graviditetsenkäten bekräftar att kvinnorna helst vill ha det stödet av barnmorskor som de har haft kontakt med under sin graviditet och därmed utvecklat en förtroendefull relation med. Det blir möjligt genom att verksamheten för tidig hemgång flyttar till kvinnohälsovården.

-Andra fördelar är att det första fysiska efterbesöket tidigareläggs och att amningsstödet utökas, vilket också är efterfrågat, säger Ingrid Dalberg.

Det nya konceptet införs alltså först i Karlshamn och berör kvinnor i västra Blekinge, men målet är att inrätta en verksamhet för tidig hemgång även i Karlskrona.

Hittade du informationen du sökte?