Nyheter och pressmeddelande

Byggnaden Wämö center med regionens flaggor framför.

Förslag om att riva vårdcentralsbyggnad på Trossö

Region Blekinge föreslår nu till regionstyrelsen att riva den byggnad på Stortorget i Karlskrona där Trossö vårdcentral och kvinnohälsovård tidigare legat. Rivningen ska enligt förslaget påbörjas innan det nuvarande rivningslovet löper ut den 23 mars nästa år.

Byggnaden har enligt tidigare utredningar ett antal allvarliga brister som påverkat innemiljön så pass mycket att vårdcentralen flyttat ut till tillfälliga lokaler.

– Vi vill nu påbörja rivningen av den otjänliga byggnaden. Det är något vi kan göra i dag, som bidrar till att komma vidare i processen mot det framtida slutmålet, som är en ny vårdbyggnad inom Trossö, säger Åsa Norrby, servicedirektör i Region Blekinge och verksamhetschef för regionens fastigheter.

Inte klart vad som händer efter rivning

Vad som ska hända på tomten efter att byggnaden har rivits är inte klart. Hela fastigheten, det vill säga både byggnaden och tomten, ägs av Region Blekinge. Karlskrona kommun har visat intresse för att köpa fastigheten, i syfte att bygga ett nytt kulturhus. Samtidigt har Region Blekinge intresserat sig för att köpa delar av Kungsplan på norra Trossö av kommunen, för att där kunna uppföra en ny vårdbyggnad. Byggnaden ska tillgodose flera lokalbehov som Region Blekinge har på Trossö.


Ett rivningsbeslut är inte samma sak som att Region Blekinge beslutar att sälja fastigheten. Det krävs många fler beslut för att regionen ska kunna avgöra om man vill göra ett fastighetsköp på Kungsplan eller på annan plats, understryker Åsa Norrby.

– Det är viktigt för oss att platsen har rätt förutsättningar för en vårdbyggnad med modern mottagningsverksamhet.

Beslutet om att riva byggnaden på Stortorget fattas av regionstyrelsen den 17 november. Om det blir klartecken att riva kan invändig sanering och rivning påbörjas. För att riva själva byggnaden behöver Region Blekinge invänta en utredning av Unescos världsarvscenter.

Den totala rivningskostnaden är bedömd till cirka 4,4 miljoner kronor.

Fakta om byggnaden

Byggnaden har fastighetsbeteckningen Sjöstjerna 12. Den byggdes på 1940-talet. Byggnaden och dess tomt köptes av Region Blekinge i slutet av 1980-talet och byggnaden byggdes om till vårdcentral, efter att tidigare ha innehållit ett postkontor.


Huvudbyggnaden är cirka 2 000 kvadratmeter, fördelat på två våningsplan och ett källarplan. I källarplanet finns bland annat skyddsrum. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har beslutat att skyddsrumsfunktionen inte får avvecklas. Det innebär att skyddsrummet måste ersättas av ett nytt i den nya byggnad som planeras på fastigheten. Förutom huvudbyggnaden finns ett miljö- och avfallsrum på cirka 25 kvadratmeter.

Hittade du informationen du sökte?