Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Kortade vårdköer ett av uppdragen i regionplanen

Att korta vårdköerna i hälso- och sjukvården är ett av uppdragen i regionplanen för 2022-2024, som även innehåller budgeten för nästa år. Regionplanen fastställdes av regionfullmäktige, som sammanträtt i två dagar på Ronneby brunn.

Planen är Region Blekinges överordnade styrdokument, och innehåller bland annat uppdrag till organisationens nämnder och deras förvaltningar. Utöver att korta vårdköerna har bland annat följande uppdrag tilldelats särskilda budgetmedel:

  • säkerställa ändamålsenliga vårdlokaler i hälso- och sjukvården
  • öka stödet till näringslivet i Blekinge
  • säkerställa kompetens inom miljö och klimat ur ett regionalt tillväxtperspektiv
  • upprätta anropsstyrd förbindelse (när man kör på beställning till skillnad från enligt tidtabell) till Ronneby Airport från västra Blekinge
  • säkerställa fossilfritt bränsle i skärgårdstrafiken
  • särskild satsning på film och rörlig bild inom kultur och bildning.

Ny investeringsplan ska ge ökad investeringstakt

Region Blekinge behöver öka sin investeringstakt. Den nya investeringsplanen, som nu har beslutats av regionfullmäktige, gäller för år 2022-2026 och uppgår till totalt drygt 3,4 miljarder kronor. Totalt finns drygt 50 investeringar på över 10 miljoner kronor, och de allra största handlar om nya byggnader.

Region Blekinge går mot överskott

Region Blekinge som helhet går mot ett ekonomiskt överskott vid årets slut, visar prognosen i den senaste delårsrapporten, som sträcker sig till och med augusti i år. Överskottet förutspås bli 84 miljoner kronor, vilket är 33 miljoner bättre än budgeten. Samtidigt går fyra förvaltningar enligt prognosen mot ett underskott i förhållande till budget. Hälso- och sjukvårdens minus på 138 miljoner kronor är det största förväntade underskottet.

Ny ordförande i regionfullmäktige

Magnus Gärdebring (M) har utsetts till ny ordförande i regionfullmäktige under 2021 och 2022.

Tillgängligheten för rörelsehindrade ska förbättras

Tillgängligheten för rörelsehindrade ska förbättras vid Blekingesjukhuset i Karlshamn, enligt ett annat av regionfullmäktiges beslut. Det innebär bland annat att förbättra trafiksäkerheten för rörelsehindrade utanför sjukhusentrén.

Överbliven mat ska kunna säljas

Regionfullmäktige har också beslutat att Region Blekinges kök- och restaurangverksamhet ska unna sälja den mat som blir över varje dag. Syftet är att minska matsvinnet.

Ärenden som sköts upp

På grund av tidsbrist sköts flera ärenden upp till kommande sammanträde. Det gäller bland annat:

  • ​regional kulturplan
  • utredning om beroendecentrum
  • stipendium till omvårdnadselever

Håll koll på beslutsunderlag och protokoll

Klicka här för att läsa beslutsunderlag och protokoll från Region Blekinges politiska sammanträ​​​den​ Länk till annan webbplats..​

Hittade du informationen du sökte?