Nyheter och pressmeddelande

En stor grå tegelbyggnad syns mot en klarblå himmel.

Det här är byggnad 46 – en viktig del i utvecklingen av hälso- och sjukvården

I dag invigdes formellt byggnad 46 på sjukhusområdet i Karlskrona. Det är det största nya byggnaden i Region Blekinges regi på 35 år, ett viktigt steg i utvecklingen av framtidens sjukhusområde, och mer än så.

- Byggnad 46 speglar den utveckling som hela hälso- och sjukvården har inlett. Jag är mycket stolt över att vara med och inviga en byggnad som är fylld av professionella medarbetare, avancerad och modern teknik och byggd på det allra smartaste sättet utifrån energibehov, klimathänsyn och i syfte att stödja verksamheterna, säger hälso- och sjukvårdsdirektören Kjell Ivarsson.

- I byggnad 46 samlar vi en rad olika verksamheter som ska bidra till hälsa och god livskvalitet hos invånarna i Blekinge, men här finns även verksamhet som ska betjäna invånare i vårt grannlän Kronoberg, och sådan som ska främja kompetensutvecklingen hos hälso- och sjukvårdens medarbetare. Spännvidden är imponerande, och det är med stor glädje som jag nu kan konstatera att byggnad 46 officiellt är invigd, säger Anders Lund, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Vad är det då som ryms bakom de resliga fasaderna av grått tegel, synliga på långt håll på sjukhusområdets höjder? Häng med på berättelsen om byggnad 46!

Första spadtaget

Första spadtaget togs i januari 2018. Byggnaden är nu klar och de första verksamheterna flyttade in i början på 2021.​

Byggnaden har en yta på totalt 12 100 kvadratmeter fördelat på 7 våningsplan med vårdverksamhet, ett kulvertplan och ett teknikplan. Den är den största nya byggnaden i Region Blekinges regi sedan 1986.

Teknik och planering

Byggnad 46 värms upp av en geoenergianläggning bestående av 28 borrhål​, som är drygt 200 meter djupa. Anläggningen klarar även delar av byggnadens kylbehov.


På taket finns det 200 solcellspaneler, som beräknas producera 68 000 kilowattimmar el per år.

Lokalerna är planerade för att ge verksamheterna bästa möjliga flöde och effektivitet i arbetet.

Det här finns på varje våningsplan

  • Plan 2: omklädningsrum, miljörum, förråd och anslutning till kulvert
  • Plan 3: kliniskt träningscentrum, avskedsrum och bårhus
  • Plan 3,5: huvudentré
  • Plan 4: njurcentrum – njurmottagning och dialysavdelning
  • Plan 5: mammografi och bröstkirurgi i ett gemensamt bröstcentrum
  • Plan 6: patologi och cytologi
  • Plan 7: mikrobiologi, smittskydd och vårdhygien.

Kliniskt träningscentrum

På kliniskt träningscentrum samlas olika typer av utbildningar kopplade till vården under ett tak. Det är många typer av utbildningar, utbildningar som olika verksamheter ansvarar för och deltar i. Utbildningarna vänder sig till medarbetare inom Region Blekinge. I lokalerna finns olika typer av utbildningsrum, uppbyggda för att spegla behov hos olika verksamheter.

Njurcentrum

Njurcentrum erbjuder bloddialys, påsdialys (ges i Karlshamn) och njurmottagning (ges i både Karlskrona och Karlshamn) för kronisk njursjuka. Centrumet erbjuder också behandling av alla Blekingebor som fått en njurtransplantation. Njurcentrum utför cirka 9 000 dialysbehandlingar om året i länet. Årligen görs det 5 200 besök på njurmottagningarna i Blekinge, varav 2 700 besök i Karlskrona. Här arbetar njurläkare, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare.

Bröstcentrum

På bröstcentrum samlas mammografi och bröstkirurgi i en gemensam verksamhet. Det innebär att hela patientens resa från utredning till diagnosbesked och uppföljning finns samlad. På Bröstcentrum arbetar läkare, sjuksköterskor, medicinska sekreterare och kuratorer.

Klinisk patologi och cytologi

Klinisk patologi och cytologi består av specialiteterna klinisk patologi, klinisk cytologi och obduktion. Inom denna verksamhet arbetar man med diagnostik av celler och vävnad från kroppens olika delar och ansvarar för obduktioner (som utförs på remiss av Länssjukhuset i Kalmar). Även bårhuset tillhör denna verksamhet.

Klinisk mikrobiologi

Klinisk mikrobiologi för Kronoberg och Blekinge är en enhet som organisatoriskt tillhör Region Kronoberg, men arbetar för båda regionerna. Verksamheten bedriver diagnostik inom klinisk mikrobiologi och immunologi och har totalt ca 65 anställda, varav cirka 25 i Karlskrona. Utbudet av tjänster är brett utbud av tjänster, men en särskild kompetens finns inom antibiotikaresistens. Klinisk mikrobiologi för Kronoberg och Blekinge fungerar därför som både nationellt och europeiskt referenslaboratorium inom detta område.

Vårdhygien och smittskydd

Smittskyddsenheten arbetar förebyggande och för att minska spridningen av smittsamma sjukdomar bland människor. Detta sker genom information, utbildning, smittspårning, övervakning av epidemier och samarbete med andra myndigheter och sjukvårdsenheter. Inom vårdhygien arbetar man för att förebygga infektioner och smittspridning inom vården. Genom placeringen i byggnad 46 får vårdhygien och smittskydd nära till andra verksamheter som de har mycket samröre med.

Hittade du informationen du sökte?