Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Förlängt beslut om kostnadsfri resa vid vaccination mot covid-19

Möjligheten till kostnadsfri resa för vaccination mot covid-19 förlängs. Det har regionfullmäktige beslutat vid sammanträdet den 8 december. Det förlängda beslutet gäller till slutet av nästa år.

Regionen ändrade i februari i år tillfälligt de regler som säger att man inte kan få ersättning för sina resor till eller från vaccination. Syftet med regeländringen är att ingen av ekonomiska skäl ska behöva avstå från vaccination mot covid-19. Läs mer om vilken ersättning du kan få för resor till och från vården, så kallade sjukresor Länk till annan webbplats..

Ändrat högkostnadsskydd

Region Blekinge höjer från och med årsskiftet beloppet för högkostnadsskyddet i öppen hälso- och sjukvård, det vill säga vård där man inte är inlagd. Beloppet höjs med 50 kronor till 1 200 kronor. Det innebär att du som invånare i Blekinge betalar max 1 200 kronor för en tolvmånadersperiod för besök i hälso- och sjukvården som omfattas av högkostnadsskyddet Sedan får du ett frikort.

Högkostnadsskyddet för läkemedel förändras inte i och med detta beslut.

Regional kulturplan med särskilda satsningar

Regionfullmäktige har vidare beslutat om den regionala kulturplan som ska gälla för Blekinge år 2022 till 2025. Tre olika satsningar är särskilt tydliga i planen. Satsningarna handlar om ökad kunskap om filmproduktion, att yrkesverksamma kulturskapare ska kunna verka i Blekinge och att nå nya deltagare i Blekinges kulturliv, särskilt barn och unga vuxna.

Stipendium för omvårdnadselever

Region Blekinge ska inrätta ett stipendium för elever som går omvårdnadsprogrammet, det vill säga det gymnasieprogram där man utbildar sig till undersköterska. Bakgrunden till detta beslut av regionfullmäktige är behovet av fler utbildade undersköterskor hos såväl regionen som kommunerna. Tanken är att ett stipendium ska bidra till att göra utbildningen mer attraktiv. Kriterier för att söka stipendiet och vilket belopp de som beviljas stipendiet ska få är ännu inte klart.

Beroendecentrum kan bli verklighet

Region Blekinge ska utreda förutsättningarna för att inrätta ett eller flera beroendecentrum i Blekinge. En tidigare utredning pekar på riskerna med ett delat ansvar för missbruksvården mellan regionerna och kommunerna. Därför ska en översyn av missbruksvården i Blekinge först göras, enligt regionfullmäktiges beslut.

Håll koll på beslutsunderlag och protokoll

Klicka här för att läsa beslutsunderlag och protokoll från Region Blekinges politiska sammanträ​​​den​ Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats..

Hittade du informationen du sökte?