Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Åtgärdsplan för arbetsmiljön på kvinnokliniken

Fler specialistläkare, utbildningsinsatser och förbättrad kommunikation. Det är några av de totalt 21 åtgärder som ska stärka arbetsmiljön på kvinnokliniken. Under torsdagen beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att godkänna planen.

Kvinnosjukvården i Region Blekinge har haft problem med arbetsmiljön under flera år. Förutom flera tidigare insatser tillsattes i maj en oberoende granskning av kvinnokliniken som nu har resulterat i en åtgärdsplan för att förbättra arbetsmiljön. Det handlar om totalt 21 åtgärder där flera redan är genomförda.

Bland annat har kliniken rekryterat flera specialistläkare under hösten. Även två överläkare har anställts. Andra åtgärder är utbildning för läkare inom cancerprocessen och en ny kompetensförsörjningsplan. För att få stöd i arbetsmiljöproblemen tar kliniken kontinuerligt hjälp av regionhälsan. Hälso- och sjukvårdsnämnden godkände planen i sin helhet under torsdagen.

Satsning på röntgen

Ett annat beslut som klubbades av nämnden var en större satsning på röntgenkliniken i Karlshamn. Syftet är att korta köerna och öka tillgängligheten vilket bland annat sker genom ökad bemanning. Totalt investeras 4,8 miljoner kronor i projektet som varar fram till den 31 december 2022.

Hittade du informationen du sökte?