Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Förstärkt ersättning till vårdpersonal för extra pass

Hälso- och sjukvården får nu möjlighet att ge förstärkt ersättning till medarbetare som arbetar extra arbetspass utöver ordinarie arbetstid under jul- och nyårshelgerna. Detta enligt ett beslut av regionstyrelsen.

Den förstärkta ersättningen, på 200 kronor per timme, tillämpas efter överenskommelse med den berörda medarbetaren. Förstärkt ersättning beslutas av verksamhetschef efter godkännande av områdeschef. Bakgrunden till beslutet är hälso- och sjukvårdens situation med ett omfattande vaccinationsuppdrag, fortsatt högt tryck på slutenvården (vård av inneliggande patienter) och utmaningar vad gäller bemanning.

Julbonus till Region Blekinges medarbetare

Det gångna året med fortsatt pandemi har varit tufft för Region Blekinges medarbetare. För att visa uppskattning för goda insatser får samtliga heltidsanställda månadsavlönade medarbetare får en julbonus på 3 000 kronor före skatt. Bonusen kommer i samband med decemberlönen. Beloppet baseras på sysselsättningsgrad och anställningstid under 2021 och kan därför bli lägre än 3 000 kronor. Region Blekinges ledningsgrupp och politiska tjänstepersoner omfattas inte av julbonusen.

Ny handlingsplan för e-hälsa

Sverige ska år 2025 vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Det är regeringens och Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) vision för e-hälsa. Nu finns en ny handlingsplan för e-hälsa som visar hur Region Blekinge ska bidra till att uppnå visionen. Handlingsplanen fokuserar både på invånarna, medarbetarna och på de digitala verktygen. I planen slås bland annat fast att individen ska vara i centrum som en aktiv medskapare och vården ska vara jämlik, effektiv, tillgänglig och säker.

Fler beslut

Regionstyrelsen har även behandlat även ärenden som kommer att beslutas slutgiltigt av regionfullmäktige. Det gäller bland annat:

  • strategi för digitalisering
  • komplettering av igångsättningsbeslut om att bygga nytt parkeringshus.

Protokoll och beslutsunderlag

Här kan du läsa protokoll och beslutsunderlag från politiska sammanträden i Region Blekinge Länk till annan webbplats.​​​​​​.​

Hjälpte informationen på sidan dig?