Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Åtgärder för att säkerställa nödvändig vård

Region Blekinges krisledningsnämnd beslutade vid ett sammanträde i dag om nya åtgärder som ska säkerställa att det finns personalresurser för att kunna utföra den hälso- och sjukvård som är allra mest nödvändig.

- Vi befinner oss i ett allvarligt läge och gör därför vårt yttersta för att stödja hälso- och sjukvården i deras viktiga uppdrag med att ge nödvändig vård, säger Lennarth Förberg (M), ordförande i Region Blekinges krisledningsnämnd.

Krisledningsnämnden fungerar som beslutande politiskt organ i Region Blekinges krisorganisation, och består av samma ledamöter som till vardags utgör regionstyrelsens arbetsutskott.

Dagens beslut innebär att krisledningsnämnden tar över de ordinarie nämndernas ansvar för anställning och prioritering av personalresurser. Beslutet ger också regiondirektören Peter Lilja mandat att fördela personalresurser mellan Region Blekinges förvaltningar.

- Det innebär att jag som regiondirektör får bestämma om tillfälliga omflyttningar av personal över förvaltningsgränserna för att säkra att den nödvändiga vården fungerar, säger Peter Lilja.

Ansträngt läge med hög frånvaro

Sedan tidigare befinner sig både Region Blekinge i höjd beredskap, där olika så kallade stabslägen är aktiverade. Bakgrunden är hög belastning på hälso- och sjukvården. Dagens beslut ska förebygga att den nuvarande situationen blir värre.

- En stor orsak till det ansträngda läget är att vi har svårt att bemanna vårdplatser för inneliggande patienter till följd av hög frånvaro orsakad av sjukdomar, karantän och vabb (vård av barn), förklarar Peter Lilja.

Hjälp med personalresurser

Krisledningsnämndens beslut skedde till följd av en begäran från hälso- och sjukvårdsdirektören Kjell Ivarsson om att kunna få hjälp med personalresurser till nödvändig verksamhet. Med nödvändig verksamhet menas i det här sammanhanget bland annat akutsjukvård, operationer som inte kan vänta och vårdplatser där det är nödvändigt att patienten är inneliggande.

Sjuksköterskor och undersköterskor

En kartläggning visar att hälso- och sjukvården kan komma att behöva upp till 25 sjuksköterskor, 14 undersköterskor och 9 personer utan krav på vårdutbildning, för städning och patienttransporter. Region Blekinge bedömer att dessa resurser kan finnas bland medarbetare som i dag arbetar i andra förvaltningar och roller inom organisationen. Hälso- och sjukvården har också aviserat att de behöver förstärkt stöd från löneavdelningen.

- Dagens beslut syftar till att förebygga att den situation som hälso- och sjukvården befinner sig i förvärras. Det gör vi genom att säkra upp hälso- och sjukvården kan få stöd av tillgängliga resurser inom hela organisationen, säger Lennarth Förberg (M).

Lennarth Förberg (M) är även regionstyrelsens ordförande.

Hittade du informationen du sökte?