Nyheter och pressmeddelande

Blekinge söker samarbeten på global arena

Under veckan berättar representerar från Blekinge, inför en global publik om hur innovation kan hjälpa till att förbättra världens hav med ny teknik, nya arbetssätt och nya samarbeten. Målet är att hitta innovations- och affärssamarbeten från hela världen och att utveckla Blekinge till en ledande europeisk missionsregion som kan visa vägen för andra regioner.

Vi behöver innovera hur vi innoverar för att nå de Globala målen. Det är temat för Sweden Innovation Days, Sveriges största globala digitala innovationsevent. Under veckan samlas aktörer från hela världen för att dela bästa praxis och erfarenheter för att skapa samarbeten med fokus på de globala målen.

Blekinge är unikt i Sverige, om inte i hela Europa, med vårt sätt att använda innovation för att utveckla en region. Till vår hjälp har vi två verktyg, vår strategi för smart specialisering (S3) och metoden Mission. Sweden Innovations Days är ett fantastiskt tillfälle för Blekinge att kliva fram, ta scenen och hitta innovations- och affärssamarbeten från hela världen, säger Erika Augustinsson, innovationsstrateg på Region Blekinge.

Smart specialisering handlar om att koncentrera insatser till ett fåtal områden, så kallade specialiseringar. Tillsammans är de viktiga verktyg för att arbeta strategisk med Blekinges framtida konkurrenskraft.

Marinteknik i fokus när Blekinge bjuder in till digitalt seminarium 19 januari

Den 19 januari bjuder Blekinge in intresserade världen över till ett digitalt seminarium under Sweden Innovation Days. Syftet är att bjuda in till dialog och hitta samarbeten som kan bidra till nya innovativa lösningar för att förbättra världens hav. Talare är Andreas Larsson (BTH), Lennart Johansson (Techtank), Tamara Carleton (CEO of Innovation Leadership Group & Innovation Expert) och Erika Augustinsson (Region Blekinge). I samband med seminariet släpps en film om Blekinges ambitioner. Olika aktörer i Blekinge medverkar och berättar hur de bidrar till att förbättra världens hav. Se filmen här Länk till annan webbplats.

I en mindre region som Blekinge är vår största tillgång samarbete och vår förmåga att snabbt mobilisera för ett gemensamt mål eller uppdrag. Och det är just det som är vår stora styrka, säger Erika Augustinsson, innovationsstrateg på Region Blekinge.

På längre sikt är målet att öka intresset från företag och individer att etablera sig i Blekinge.

I Blekinge har vi många starka varumärken och ett näringsliv som verkar på en internationell marknad. Blekinge ligger på tredje plats i Sverige när det gäller FoU investeringar per capita. Det vill vi lyfta fram i detta seminarie och också bygga vidare på i framtiden tillsammans med kommuner, näringsliv, kluster och BTH, säger Catharina Rosenquist, näringslivsstrateg på Region Blekinge.

Fakta smart specialisering (S3):
Sedan två år tillbaka arbetar Blekinge med en strategi för smart specialisering. Missions är metoden för att arbeta med samhällsutmaningar på lokal, regional såväl som global nivå. Syftet är att stärka länets utveckling men också att öka Blekinges potential i att vara med och ta fram lösningar på dagens och morgondagens hållbarhetsutmaningar. Läs mer om smart specialisering.

Fakta om Business Blekinge:
Business Blekinge är ett samarbete mellan akademi, kluster, Blekinges kommuner och regionala myndigheter för att öka Blekinges förutsättningar att attrahera nya etableringar och expnasionsinvesteringar i befintliga företag i Blekinge. Läs mer om Business Blekinge.

Fakta om Sweden Innovation Days:
Sweden innovation Days fokuserar på innovation och globalt samarbete. Årets tema är den transformation som behövs för att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Programmet är framtaget tillsammans med Sveriges samlade innovationsekosystem och erbjuder inspirerande exempel, paneler, experter, workshops, matchmaking och fördjupande samtal. Sweden Innovation Days organiseras av Vinnova i samarbete med Energimyndigheten, Ignite Sweden, AI Sweden samt svenska och internationella partners. Läs mer om Sweden Innovation Days. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Hittade du informationen du sökte?