Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Samverkan med Kalmar och Kronoberg ska ge förbättringar i tågtrafiken

Förbättrade resmöjligheter till Stockholm och Göteborg – det är en av Region Blekinges prioriteringar i en avsiktsförklaring om samverkan som regionen tagit fram tillsammans med Region Kalmar och Region Kronoberg.

Avsiktsförklaringen handlar om att samverka kring regional kollektivtrafik i sydöstra Sverige, med fokus på tågtrafik. Regionstyrelsen har godkänt avsiktsförklaringen, som bygger på politisk dialog mellan regionerna och ett fördjupat samarbete i trafikplaneringen. I avsiktsförklaringen önskar Blekinge även förbättrade pendlingsmöjligheter utan byte till Växjö och bättre förutsättningar för byten i Emmaboda. Åtgärderna ska vara införda till 2025. Då ska man även ha kommit överens om ambitioner på längre sikt.

Klinisk fysiologi och fotvård ska bygga om

Regionstyrelsen har godkänt en upphandling för att bygga om och modernisera lokalerna för klinisk fysiologi och fotvården vid Blekingesjukhuset i Karlskrona. Lokalerna för klinisk fysiologi är från början av 1970-talet och har bara genomgått mindre förändringar sedan dess. Utökad och förändrad verksamhet och mer utrymmeskrävande utrustning gör ombyggnaden nödvändig. Fotvården behöver också bättre lokaler ur aspekter som utrymme, hygien, sekretess och arbetsmiljö. Den totala budgeten för ombyggnadsarbetena är 12 miljoner kronor.

Nya former för intern utvärdering av coronapandemin

Region Blekinges interna utvärdering av hur man arbetat och agerat under coronapandemin har fått nya former efter ett beslut av regionstyrelsen den 15 december. Beslutet innebär att ett tidigare styrelsebeslut om att inrätta en coronakommission i Blekinge inte längre är aktuellt. Regionstyrelsen har därför beslutat att upphäva sitt tidigare beslut.

Hittade du informationen du sökte?