Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Region Blekinge riktar kritik mot förslag till nationell trafikplan

Flera satsningar som är viktiga för Blekinge saknas i det förslag till nationell trafikplan som Trafikverket har tagit fram för 2022 till 2033. Det påpekar Region Blekinge i ett remissvar till regeringen, som regionstyrelsen beslutat om vid ett extra sammanträde den 15 februari.

Blekinge har korta avstånd till Öresundsområdet och till Södra stambanan. I dag begränsas möjligheterna att utnyttja detta på grund av brister i väg- och järnvägssystemet, konstaterar Region Blekinge i remissvaret. Viktiga åtgärder senareläggs och förslag till nya åtgärder får inte plats. Sammantaget försämrar det Blekinges möjlighet till utveckling, anser Region Blekinge.

Bland annat ser Region Blekinge en risk för att Sydostlänken försenas. Sydostlänken innebär en upprustning och elektrifiering av järnvägen mellan Älmhult och Olofström och en ny järnväg mellan Olofström och Blekinge Kustbana.

Sammanfattning av Region Blekinges synpunkter på den föreslagna trafikplanen:

  • Det är av yttersta vikt att tidigare beslut om Sydostlänken inte försenas. Andra åtgärder som löper risk att försenas är förbättringar av E22 mellan Ronneby Östra och Nättraby och ökad kapacitet på Blekinge kustbana, med bland annat mötesspår.
  • En ny järnvägssträcka mellan Sölvesborg och Karlshamn saknas i förslaget.
  • Det saknas insatser för förbättrade godstransporter via järnväg från hamnarna i Karlshamn, Karlskrona och Sölvesborg.
  • Blekinge är också beroende av åtgärder utanför länet, och här saknar regionen dubbelspår mellan Hässleholm och Kristianstad och mellan Alvesta och Växjö. Dessutom är genomfart på E22 vid Mönsterås och ny en stationsombyggnad vid järnvägsstationen i Emmaboda viktiga åtgärder i våra grannlän.

Kritik mot val av finansiering

Region Blekinge är liksom övriga län i Regionsamverkan syd även kritiskt till flera val av finansiering. Nya stambanor är viktiga för Sydsverige och bör finansieras utanför den nationella planen, anser regionen. Detta för att inte konkurrera ut åtgärder som främjar anslutningsresor till de nya snabbtågen.

Region Blekinge påpekar också att utrymmet för viktiga satsningar på länsvägar och cykelvägar i Blekinge minskar. Länsplanerna har inte heller fått den ekonomiska uppräkning som motsvarar kostnadsutvecklingen, menar regionen.

Hittade du informationen du sökte?