Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Beslut om insatser för att utrota livmoderhalscancer

Blekinge ska erbjuda alla kvinnor födda 1994-1998 vaccination mot HPV. Det beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden på torsdagen. Insatsen sker inom ramen för ett nationellt forskningsprojekt med syftet att utrota livmoderhalscancer.

Varje år drabbas cirka 550 kvinnor i Sverige av livmoderhalscancer. I Blekinge handlar det om cirka tio kvinnor per år. Tack vare det organiserade gynekologiska screeningprogrammet drabbas i dag färre kvinnor eftersom förstadier och tidiga stadier kan upptäckas och behandlas i tid. Sedan 2012 har flickor erbjudits vaccination mot HPV, som kan orsaka livmoderhalscancer, via skolvaccinationsprogrammet. Sedan 2020 erbjuds även pojkar vaccination i skolan.

Världshälsoorganisationen, WHO, och EU uppmanar nu världens länder att utrota livmoderhalscancer med hjälp av vaccination och screening. Sveriges kommuner och regioner, SKR, rekommenderar alla landets regioner att delta i utrotningsprojektet som genomförs inom ramen för en forskningsstudie.

Beslut i nämnden

Under torsdagen fattade därför hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Blekinge beslutet att delta i projektet och därmed erbjuda kostnadsfri screening och vaccination till målgruppen kvinnor födda 1994-1998. Detta då denna grupp av kvinnor inte omfattades av vaccinationsprogrammet, men fortfarande löper större risk att drabbas av livmoderhalscancer på grund av sin ålder. Planen är att börja kalla kvinnorna 2023 via ett digitalt kallelsesystem.

-Det är självklart att vi i Region Blekinge ska delta i forskningsstudien och göra allt vi kan för att utrota sjukdomen, säger Anders Lund (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

HPV

Humant Papillomvirus (HPV) är den vanligaste sexuellt överförda infektionen i Sverige. En majoritet av alla sexuellt aktiva kvinnor och män drabbas. HPV kan orsaka flera olika cancerformer, varav livmoderhalscancer är den vanligaste. Risken för HPV-infektion är störst bland unga och smittspridningen hos personer över 30 år är låg. Varje år dör cirka 150 kvinnor i livmoderhalscancer.

Hittade du informationen du sökte?