Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Växtplats Blekinge beslutad som ny utvecklingsstrategi för länet

Regionfullmäktige har fastställt Växtplats Blekinge som länets nya regionala utvecklingsstrategi. Växtplats Blekinge är länets gemensamma färdplan, kartan som leder närmare visionen om fler människor som lever, arbetar och utvecklas i Blekinge.

Växtplats Blekinge består av fyra utvecklingsområden som tillsammans ska bidra till att Blekinge utvecklas till det önskade läget:

  • hållbar samhällsplanering
  • hög livskvalitet
  • god kompetensförsörjning
  • växande näringsliv

Region Blekinge planerar att berätta mer om innehållet i Växtplats Blekinge i ett pressmeddelande under nästa vecka.

Utökad budget för parkeringshus

Budgeten för det nya parkeringshus som ska byggas på sjukhusområdet i Karlskrona utökas nu med 40 miljoner kronor, från 155 till 195 miljoner kronor. Det har regionfullmäktige beslutat. Orsaken till att byggnaden blir dyrare är fortsatt kraftig prisutveckling inom byggsektorn sedan fullmäktige beviljade start för byggprojektet. I den nya budgeten ingår nu dessutom 30 kompletta laddplatser för elbilar, vilket innebär en kostnadsökning på cirka en miljon kronor.

Det nya parkeringshuset kommer att innehålla 610 parkeringsplatser. Det byggs dels i syfte att ersätta äldre parkerings, dels för att säkerställa att det finns tillräckligt med parkeringsplatser när regionen ska bygga nya hus på andra parkeringsytor.

Ny strategi ska främja digital utveckling i Blekinge

Nu har regionfullmäktige fastställt den strategi för digitalisering i Blekinge som ska gälla till 2025, och som Region Blekinge har ett ansvar att aktivt bidra till. ”Digitalisering är den enskilt starkaste förändringsfaktorn och påverkar hela samhället”, står det i strategin. Nyare och effektivare arbetssätt och automatiserade tjänster ingår i den utveckling som strategin beskriver.

Ärende om verksamhetsplan och budget skickas tillbaka

Regionfullmäktige har även behandlat ett ärende om hälso- och sjukvårdens verksamhetsplan och budget. Regionfullmäktiges beslut blev att skicka tillbaka ärendet till regionstyrelsen genom en så kallad minoritesremiss.

Håll koll på protokoll och handlingar

Regionfullmäktige har även fattat beslut i andra ärenden. Klicka här​​​​ Länk till annan webbplats. för att läsa beslutsunderlag och protokoll från Region Blekinges politiska sammanträden.​​

Hittade du informationen du sökte?