Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Region Blekinge aktiverar särskild krisledning

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina aktiverar Region Blekinge nu särskild krisledning för att kunna agera snabbt vid behov.

Som en del i Sveriges totalförsvar har Region Blekinge en viktig roll i händelse av kris eller krig. Uppdraget innebär bland att se till att samhällsviktiga funktioner fungerar oavsett säkerhetsläge. Region Blekinge ska också värna civilbefolkningen och stödja Försvarsmaktens behov av sjukvård.

Kriget i Ukraina och säkerhetspolitiska läget i Europa kommer att påverka samhällsfunktioner på olika sätt, även hälso- och sjukvården i Blekinge.

Därför har regiondirektör Peter Lilja beslutat att aktivera särskild krisledning som bland annat innebär att beslut om åtgärder snabbare kan bli verklighet.

- Mot bakgrund av säkerhetsläget har vi beslutat om särskild händelse och etablerat regionens särskilda krisledning. Det innebär att vi organiserar oss i stab för att kunna följa utvecklingen och ta beslut utifrån vad händelsen kräver. Detta är något vi har stor erfarenhet och förmåga kring från pandemin, säger Stefan Österström stabschef för särskild krisledning.

Säkerhetsläget påverkar stora delar av samhället och här blir samverkan en viktig faktor.

- Vi samverkar med andra samhällsaktörer som Försvarsmakten och länsstyrelsen. Vi har en god lägesbild och en beredskap utifrån vårt uppdrag, säger Stefan Österström.

Hittade du informationen du sökte?