Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på vass med en vårdbyggnad i bakgrunden

Region Blekinge har minskat sina kostnader för inhyrd personal

Blekinge är en av få regioner i Sverige som har minskat sina kostnader för inhyrd personal under 2021 jämfört med 2020. Det visar Bemanningstrenden, Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) årliga sammanställning.

Bemanningstrenden för 2021 visar en ökning med 12 procent i kostnader för inhyrd vårdpersonal i Sverige. Totalt utgjorde inhyrd personal knappt 4 procent av de totala personalkostnaderna i landet som helhet.

Två regioner sticker särskilt ut i statistiken, som de enda två som minskat sina kostnader för inhyrd personal under 2021. Det är Skåne och Blekinge. I Blekinge minskade kostnaderna med 6,1 procent. Blekinge är också en av sex regioner som minskat den inhyrda personalens andel av de egna personalkostnaderna.

Minskade mest i psykiatrin

Mest minskade Blekinges kostnader för inhyrd personal i psykiatrin, med 27,6 procent. Vid vårdcentralerna och annan primärvård minskade kostnaderna med 19,4 procent. I den somatiska vården, det vill säga kroppslig vård som kräver mer specialiserade resurser, ofta på sjukhus, ökade kostnaderna med 6,8 procent.

- Den somatiska vården är det område som haft den största nationella ökningen. Blekinge följer den trenden, även om vi klarat oss mycket bättre än landet som helhet, säger Kjell Ivarsson, Region Blekinges hälso- och sjukvårdsdirektör.

Kostnaderna ökade under andra halvåret

SKR:s analys är att ökningen av inhyrd personal i landet har en tydlig koppling till effekter av coronapandemin. Och även om Region Blekinge minskar sina kostnader för inhyrd personal sett till hela 2021, ökade kostnaderna under andra halvåret. Även under 2022 års två första månader ser regionen en fortsatt ökning av inhyrd personal.

- Alla som har varit med och bidragit till minskningen ska känna sig stolta över resultatet. Men uppgången under andra halvåret är en trend som vi behöver bryta för att kunna behålla den fina statistiken. Att fortsätta arbetet mot att bli oberoende av inhyrd personal är oerhört viktigt, för vår ekonomi och för kontinuitet och god arbetsmiljö i hälso- och sjukvården, säger Kjell Ivarsson.

Läs mer om bemanningstrenden för inhyrd personal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hittade du informationen du sökte?