Nyheter och pressmeddelande

En närbild på en gravid kvinna som håller en ultraljudsbild framför sin stora fina mage.

Blekinges kvinnor ger höga betyg åt mödra- och förlossningsvården

Den stora majoriteten av Blekinges kvinnor är nöjda med vården under och efter graviditet och förlossning. Det visar Graviditetsenkäten för 2021 där gravida och nyförlösta kvinnor i länet har delat med sig av sina erfarenheter. Underlaget är viktigt för att göra vården ännu bättre

Sedan december 2020 får alla gravida och nyblivna mammor möjlighet att dela sina upplevelser av den egna hälsan och vården under graviditet, förlossning och tiden efter. Ett år efter lanseringen av Graviditetsenkäten har det kommit in över 2 000 svar från Blekinges kvinnor. I hela Sverige handlar det om drygt 172 000 svar.

-Det är otroligt bra att så många väljer att dela med sig av sina erfarenheter. Att svara på en lång enkät är kanske inte det första en nybliven mamma tänker på, men vi är glada att så många deltar, säger Bodil Ehn, verksamhetschef på kvinnokliniken.

Resultaten visar att de flesta kvinnor har en positiv och trygg upplevelse av vården runt graviditet och förlossning. 93 procent av de svarande i Blekinge skulle rekommendera någon annan att föda på samma förlossningsavdelning. Det är högre än rikssnittet. En stor majoritet, 84 procent, tycker att de har fått tillräckligt med information under själva förlossningen. 93 procent anser att de har haft möjlighet att ställa de frågor man önskar till barnmorskan.

-Trots pandemi med högre frånvaro av personal och begränsningar vad gäller besök har vi lyckats ge trygghet åt kvinnorna, säger Bodil Ehn.

Utmaningar

Graviditetsenkätens resultat visar också på tydliga utvecklingsområden, som eftervården och amningsstödet. Generellt vill kvinnorna ha mer information om återhämtning och tiden efter förlossning. Var tredje kvinna vet inte vart man ska vända sig vid fysiska besvär efter förlossning.

-Eftervården är ett område som vi och andra regioner behöver jobba mer med, Vi har flera insatser på gång för att våra födande kvinnor ska känna sig ännu mer trygga under denna speciella tid i livet, säger Bodil Ehn.

Exempel på detta är tidig hemgångmottagning och amningsstöd som finns redan i väst, men som nu också ska starta i östra Blekinge. Telefonlistor är en annan åtgärd för att kvinnor enkelt ska få ställa frågor om bland annat amning, underlivsproblem och den psykiska hälsan.

Syftet med Graviditetsenkäten är att fånga kvinnors upplevelser av sin egen hälsa och vården i samband med graviditeten. Målet är öka kunskapen om vårdens kvalitet utifrån kvinnornas perspektiv.

Fakta Graviditetsenkäten

Sedan december 2020 erbjuds gravida och nyblivna mödrar i hela Sverige att besvara Graviditetsenkäten. Syftet är att fånga kvinnornas upplevelse av sin hälsa och deras erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och tiden därefter. Graviditetsenkäten kan besvaras via 1177.se vid tre tillfällen, då kvinnan;

  • är i cirka graviditetsvecka 25 (Graviditetsenkät 1)
  • fött barn för cirka åtta veckor sedan (Graviditetsenkät 2)
  • fött barn för cirka ett år sedan (Graviditetsenkät 3)
Under perioden 1 december 2020 – 30 november 2021 har över 300 000 enkäter skickats ut, och drygt 172 000 svar inkommit från över 125 000 olika kvinnor. Graviditetsenkäten genomförs inom ramen för den överenskommelse som regeringen och SKR har om kvinnors hälsa och förlossningsvård.

Exempel på frågor:

Skulle du rekommendera någon annan att föda på samma förlossningsavdelning som du?

Blekinge: 93 procent positiva

Riket: 89 procent positiva

Har du möjlighet att ställa de frågor du önskar till barnmorskan?

Blekinge: 93 procent positiva

Riket: 92 procent positiva

Om du har eller har haft problem med amning, har du fått stöd från vården i den utsträckning du önskat?

Blekinge: 53 procent positiva

Riket: 56 procent positiva

Gjorde barnmorskan på mödravården din partner/närstående delaktiga i den utsträckning du önskat?

Blekinge: 51 procent positiva

Riket: 59 procent positiva

Hjälpte informationen på sidan dig?