Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Akutmottagningen renoveras och byggs till

Akutmottagningen vid Blekingesjukhuset i Karlskrona ska renoveras och byggas till. Bland annat kommer ett nytt väntrum för barn och deras närstående skapas.

Regionstyrelsen har vid sitt sammanträde den 16 mars godkänt att arbetet startar, och det beräknas kosta 20,6 miljoner kronor. Akutmottagningen har stora behov av att anpassa sina lokaler för att möta de förändringar i arbetssätt och teknik som skett sedan mottagningen färdigställdes 1986. Förutom ett väntrum för barn omfattar renoveringen och tillbyggnaden akutrum, isoleringsrum och undersökningsrum med rullstolstoalett.

Ny upphandling av busstrafik

Regionstyrelsen har vidare gett klartecken till att ny upphandling av kollektivtrafik med buss i Blekinge ska genomföras. Bussupphandlingen omfattar all kollektivtrafik med buss i Blekinge, vilket står för cirka 75 procent av alla resor som görs med Blekingetrafiken. Upphandlingen omfattar 129 fordon, en avtalstid på tio år och har ett totalt värde på cirka 3 miljarder kronor. De nya avtalen beräknas gälla från augusti 2024.

Ärenden som beslutas slutgiltigt av regionfullmäktige

​Regionstyrelsen har även behandlat ärenden som ska beslutas slutgiltigt av regionfullmäktige. Det gäller bland annat:

  • Region Blekinges årsredovisning
  • skärgårdstaxan
  • inget biljettkrav i kollektivtrafiken för flyktingar från Ukraina
  • ny vårdbyggnad för psykiatrin i Karlshamn
  • verksamhetsplan och budget för hälso- och sjukvården
  • avgiftsfri hälso- och sjukvård och tandvård för flyktingar från Ukraina.

Håll koll på protokoll och handlingar

Regionfullmäktige har även fattat beslut i andra ärenden. Klicka här Länk till annan webbplats.​​​​ för att läsa beslutsunderlag och protokoll från Region Blekinges politiska sammanträden.​​

Hittade du informationen du sökte?