Nyheter och pressmeddelande

En närbild på blåa flaggor med Region Blekinges logotyp.

Nästa steg för närakutmottagningen 

Efter ett halvår med närakutmottagningen i västra Blekinge är det nu dags för nästa steg. Fler resurser till primärvårdens jourverksamhet och satsningar på barn och unga är några av förändringarna som hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade om under torsdagens sammanträde.

Den 15 september 2021 startade pilotprojektet närakutmottagningen i västra Blekinge. Projektet pågår till den 31 december 2022 och under den tiden sker en stegvis utveckling. Nu har en första utvärdering gjorts med förslag på vad som ska bli nästa steg.

- Projektet går nu in i en ny utvecklingsfas. Syftet är att våra invånare ska få så enkla vägar som möjligt till hälso- och sjukvården, säger Anders Lund (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Den första utvärderingen visar att behovet av kontakt nattetid är väldigt begränsat. 74 procent av samtalen till närakutmottagningen sker innan midnatt. De flesta ringer i stället i samband med att jourcentralerna stänger, mellan klockan 21.00 ­– 22.00.

Orsakerna till att man söker vård varierar stort. Det handlar om allt från hjärtklappning och urinvägsinfektion till halsont och sår. Utvärderingen konstaterar att det inte finns något stort behov av oplanerade primärvårdsinsatser nattetid

Nu är projektet inne i nästa fas som bland annat innebär att:

  • Närakutmottagningen flyttar in i dagakutens nyrenoverade lokaler i Karlshamn.
  • Läkarbilen får fortsatt resursförstärkning för att kunna öka tillgängligheten till oplanerade behov av primärvård. De får även ett utökat uppdrag i att verka som konsult åt ambulansen.
  • Ambulanser i västra Blekinge i högre utsträckning kör till vårdcentraler under dagtid och till närakutmottagningen kvällar och helger.
  • Barn och unga med psykisk ohälsa ska veta vart de ska vända sig genom att vi vidareutvecklar och anpassar den digitala vägen in i vården för denna målgrupp.

Totalt beräknas samtliga satsningar kosta cirka 6,6 miljoner kronor under 2022. Där ingår även nästa utvärdering av projektet som sker den 30 september i år.

Syftet med närakutmottagningen är att säkra vården för de äldre och komplext sjuka patienterna. Det gör vi bland annat genom att skapa en ökad tillgänglighet för de oplanerade behoven av primärvård hos befolkningen. På det sättet konkurrerar de inte med den skörare målgruppen. Andra planerade insatser för målgruppen är att öka möjligheterna till vård i hemmet och enklare väg till direktinläggningar.

Hittade du informationen du sökte?