Nyheter och pressmeddelande

När bild på en skylt där man bland annat kan läsa allmänläkarmottagning, apotek och distriktssköterskemottagning.

Satsningar på kortare köer och ökad tillgänglighet

Under åren med coronapandemin tvingades hälso- och sjukvården skjuta upp viss planerad sjukvård. Nu genomförs en rad satsningar för att korta de köer som uppstått under pandemin. Under torsdagen klubbade hälso- och sjukvårdsnämnden igenom den handlingsplan som ska göra det möjligt.

I början av pandemin lyckades Region Blekinge hålla i gång operationsverksamheten i högre utsträckning än många andra regioner. Men precis som i övriga delar av landet tvingades hälso- och sjukvården att prioritera om resurserna, bland annat genom att skjuta upp viss planerad vård och flytta medarbetare mellan olika verksamheter.

Redan 2021 gjordes flera satsningar på att korta vårdköerna och under 2022 sker ännu fler. Det handlar om de områden där Region Blekinge har störst utmaning att få ner köerna.

-Ingen invånare i Blekinge ska behöva vänta längre än absolut nödvändigt på sin vård. Därför arbetar Region Blekinge nu intensivt på att korta köerna och öka tillgängligheten till vården, säger Anders Lund (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Både primärvården och den specialiserade vården har långa köer till följd av coronapandemin. Region Blekinge satsar nu totalt 85 miljoner kronor för att skapa en bättre tillgänglighet.

Hittade du informationen du sökte?