Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Andelen hushåll med snabbt bredband ökar i Blekinge

Tillgång till snabbt och stabilt bredband är en förutsättning för tillväxt. och en demokratisk rättighet. I Blekinge har 84 procent av hushållen tillgång till snabbt bredband, vilket är en ökning sedan förra mätningen. Nu startar arbetet med att ansluta resten av länet.

Målet är att 100 procent av Sveriges befolkning ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025 enligt ett regeringsbeslut från 2016. Snittet för riket ligger på 89 procent rapporterar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för 2021. Det är alltså en bra bit kvar för både landet som helhet och för Blekinge-

-Tillgång till snabbt bredband är en demokratisk rättighet för alla invånare och företag samt en förutsättning för regional tillväxt i Blekinge. Därför är arbetet med att ge alla hushåll denna möjlighet av strategisk vikt, säger Rikard Svensson, regional bredbandskoordinator på Region Blekinge.

Olika resultat i kommunerna

Bland Blekinges kommuner har Karlskrona kommit längst med 88,6 procent fiberanslutna hushåll. Motsvarande andel för kommunerna Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborg är 85,4, 84,2, 80 respektive 70 procent. Olofströms kommun hade den snabbaste tillväxten av fiberbredband med nästan 10 procent.

-Det är nu det svåra arbetet börjar med att ansluta den återstående delen. För att lyckas nå de regionala bredbandsmålen krävs hög grad av samverkan och tillämpning av effektiva förläggningsmetoder. Bredband är en samhällsbyggnadsfråga som är viktig för näringsliv, offentlig verksamhet och invånare, säger Rikard Svensson.

För att förbättra möjligheterna för den återstående bredbandsutbyggnaden finns det nationella bredbandsstödet som bredbandsaktörer kan ta del av. Om alla bredbandsaktörer i Blekinge söker investeringsmedel ökar chansen att kunna bygga bredband där det saknas.

PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2021

PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur. Den undersöker även tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. De senaste mätningen gjordes i oktober 2021.

Hittade du informationen du sökte?