Nyheter och pressmeddelande

Bild på provtagningskit

Nu inför Region Blekinge provtagning för att upptäcka tjock- och ändtarmscancer

Med hjälp av screening kan risken att dö i tjock- och ändtarmscancer minskas och 300 liv per år kan räddas. Nu inför Region Blekinge successivt gratis provtagning för personer i åldrarna 60-74 år.

Cancer i tjock- och ändtarmen är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Den kan nästan alltid botas, om den hittas i tid.

- Att införa gratis provtagning är ett viktigt steg i arbetet mot att bekämpa cancer och kunna rädda liv, säger Kjell Ivarsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Personer som fyller 60, 62 och 64 år är först ut

Från april och framåt får omkring 6000 Blekingebor som i år fyller 60, 62 eller 64 år att få hem ett provtagningskit i brevlådan. Provtagningen ska utökas så att alla i åldrarna 60-74 år kommer att bli erbjudna screening när programmet är fullt utbyggt, beräknat till årsskiftet 2025-2026.

- Införandet innebär att personer i utvalda åldersgrupper som är folkbokförda i Blekinge kommer att bli erbjudna provtagning. Detta utökas sedan med tiden, så att alla mellan 60-74 år får möjligheten att utföra sitt prov. När allting är fullt utbyggt kommer man sedan att erbjudas provtagning vartannat år, säger Peter Andersson, överläkare på kirurgmottagningen.

Provet skickas hem via post

Erbjudandet om provtagning kommer med posten. Brevet innehåller en instruktion, en provtub och ett svarskuvert. Provet görs hemma och skickas sedan in med svarskuvertet. Frimärke behövs inte. Provtagningen är frivillig och gratis. Erbjudandet gäller i sex månader från mottagandet. Provet visar om det finns så kallat osynligt blod i avföringen, vilket kan vara ett tidigt tecken på cancer i tjocktarm och ändtarm.

- Blod i avföringen behöver inte vara orsakat av cancer, men måste alltid utredas. Det är ungefär 2 procent av de som testar sig som har spår av blod i avföringen. Om det visar att man har det så blir man kallad till koloskopi, kameraundersökning, av oss i Region Blekinge. Det är i denna undersökning som man sedan kan upptäcka om det eventuellt är cancer eller förstadium till cancer. Därefter diskuterar man vidare utredning och behandling, berättar Peter Andersson.

För mer information om provtagningen, besök 1177.se/blekinge/kolla-tarmen

Hittade du informationen du sökte?