Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Covid-19 inte längre allmänfarlig – men fortsatt smittspårning inom vård och omsorg

Från den 1 april klassas covid-19 inte längre som en allmän- eller samhällsfarlig sjukdom. Men patienter som vårdas på sjukhus, brukare inom kommunal omsorg samt personer som arbetar inom vård och omsorg ska fortfarande provtas och smittspåras. Detta för att skydda dem som har en hög risk att bli allvarligt sjuka i covid-19.

Drygt två år efter att spridningen av covid-19 började klassas som en pandemi av Världshälsoorganisationen, WHO, anses sjukdomen inte längre vara samhällsfarlig eller allmänfarlig. Men enligt Folkhälsomyndigheten ska personer som arbetar inom vård och omsorg fortsätta att provta sig vid symtom. Personer i målgruppen ska även smittspåras för att skydda dem som riskerar att bli allvarligt sjuka.

-Covid-19 är fortfarande en farlig sjukdom, främst för äldre och sköra personer. Därför ska de som arbetar med denna målgrupp vara extra uppmärksamma och testas vid symtom, säger smittskyddsläkare Bengt Wittesjö.

Rekommendationerna om vem som ska provtas för covid-19 ändras inte den 1 april. Du som inte tillhör gruppen som arbetar med sköra personer behöver inte testa dig, men precis som tidigare ska du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra om du insjuknar med förkylningssymtom.

-Vaccination är det bästa sättet att skydda sig mot allvarlig sjukdom. Min starkaste rekommendation är att ta de vaccinationer som erbjuds, säger Bengt Wittesjö.

Covid-19 klassas alltså inte längre som en allmänfarlig sjukdom, men den är fortfarande anmälningspliktig från laboratoriet eller från behandlande läkare om diagnosen grundas på ett antigentest (snabbtest). Det betyder att konstaterade fall ska anmälas till den regionala smittskyddsläkaren och till Folkhälsomyndigheten.

Hittade du informationen du sökte?