Nyheter och pressmeddelande

En närbild på blåa flaggor med Region Blekinges logotyp.

Närakutmottagningen flyttar in i nyrenoverade lokaler i Karlshamn

Närakutmottagningen i västra Blekinge tar nu nästa steg i utvecklingen genom att i dag flytta in i nya lokaler, dit du som patient kan komma på besök under kvällar och helger

- Det är ett viktigt led i utvecklingen av den nära vården, i syfte att skapa mer nytta för patienterna, säger Annika Mellqvist, hälso- och sjukvårdschef i Region Blekinge.

Den 15 september 2021 startade pilotprojektet närakutmottagningen i västra Blekinge. Projektet pågår till den 31 december i år och under den tiden sker en stegvis utveckling. En första utvärdering har gjorts och hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Blekinge har sedan beslutat vad som blir nästa steg.

Jourcentralen byter namn till närakutmottagning

Ett av besluten är att jourcentralen i Karlshamn byter benämning till närakutmottagning och i dag flyttar in i före detta dagakutmottagningens nyrenoverade lokaler i Karlshamn. Det är alltså hit du som invånare i västra Blekinge kan komma på ett bokat besök på kvällar och helger, när din vårdcentral inte är öppen.

Syftet med närakutmottagningen är att säkra vården för de äldre och komplext sjuka patienterna.

- Det gör vi bland annat genom att skapa en ökad tillgänglighet för de oplanerade behoven av primärvård hos befolkningen. Vi ökar också möjligheterna till vård i hemmet och skapar en enklare väg till direktinläggningar för de patienter som behöver sjukhusvård, säger Anders Lund (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Tätare samarbete med läkarbilen och ambulansen

Det innebär bland annat att läkarbilen får fortsatt resursförstärkning och bedriver sin verksamhet i de nya lokalerna. Det innebär också att ambulanser i västra Blekinge i högre utsträckning kör till vårdcentraler under dagtid och till närakutmottagningen kvällar och helger. Lämpligt nog har de nya lokalerna sedan tidigare ett ambulansintag.

- Lokalerna är väl anpassade för att föra samman verksamheter som vi ser främjas av tätt samarbete, säger Patrik Karlsson, verksamhetschef för akutkliniken.

Bakgrunden till flytten går tillbaka till pandemin, när Samaritens vårdcentral, som drivit jourcentralen i västra Blekinge, på grund av lokalbehov började ta före detta dagakutmottagningens lokaler i bruk för vissa av sina besök.

- Därifrån har steget inte varit långt till tanken att inrätta en fysisk närakutmottagning här, säger Eva Åsheden, avdelningschef vid Samaritens vårdcentraler.

Utökar öppettiden

Under den första fasen av projektet med närakutmottagning var mottagningen öppen dygnet runt via telefon. En noggrann utvärdering visar att behovet av kontakt nattetid är väldigt begränsat, med ett genomsnitt på mindre än ett samtal per natt.

- Därför stänger vi inom kort kontakten nattetid och ökar samtidigt i stället mottagningstiden i Karlshamn från 21.00 till 22.00 på dagtid under vardagar och helger. Det tror vi gör mer nytta för våra patienter, säger Matti Pajaujis, verksamhetschef för de regionägda vårdcentralerna i västra Blekinge.

Du kan naturligtvis alltid nå vården via 1177 dygnet runt alla dagar. Vid akuta och livshotande tillstånd dygnet runt ska du alltid ringa 112.

Fakta: Närakutmottagningen i västra Blekinge

  • Till närakutmottagningen kommer du med besvär som inte kan vänta tills din vårdcentral öppnar igen.
  • Mottagningen är öppen för bokade besök kvällar och helger: vardagar klockan 17-22 och lördagar, söndagar och andra helgdagar klockan 8-22.
  • Du når närakutmottagningen genom appen "Din vård Region Blekinge" eller genom att ringa 1177 där du får en första medicinsk bedömning.
  • För dig som bor i östra Blekinge heter motsvarande mottagning fortsatt jourcentralen, och du når den på samma sätt som närakutmottagningen i västra Blekinge.
  • Vid akuta och livshotande tillstånd, ring 112.
Hittade du informationen du sökte?