Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Förstärkt ersättning för extra pass i sommar

Hälso- och sjukvården får i sommar möjlighet att ge förstärkt ersättning till medarbetare som arbetar extra arbetspass utöver ordinarie arbetstid. Det har regionstyrelsen beslutat, vid sammanträdet den 27 april.

Den förstärkta ersättningen, på 200 kronor per timme, tillämpas efter överenskommelse med den berörda medarbetaren. Bakgrunden till beslutet är utmaningar kring bemanningen inför sommarsemestern. Modellen är samma som för några månader sedan tillämpades över jul- och nyårshelgerna. I beslutet ingår den här gången också personal i regionens servicrorganisation. Dessutom kan pensionärer som tillfälligt återgår i tjänst kan erbjudas 100 kronor extra per timme för extra arbetspass.

Centralkassorna ska utvecklas

De centralkassor som finns i hälso- och sjukvården i Region Blekinge ska utvecklas och digitaliseras, så att de bli mer moderna och effektiva för patienter, besökare och personal. Det ska ske bland annat genom e-frikort, digital incheckning och en stegvis förändring till informationsdisk. Detta framkommer av en utredningsrapport som regionstyrelsen godkänt.

Plan för ledningsorganisation under höjd beredskap

Regionstyrelsen har vid sammanträdet även godkänt en plan för hur Region Blekinges ledningsorganisation ska se ut och fungera under höjd beredskap och krig. I planen står bland annat att principerna för att leda organisationen ska vara samma i krig som i fredstid.

Den politiska organisationen föreslås förbli oförändrad

Det bör inte göras några förändringar av nuvarande politiska organisation i Region Blekinge. Det rekommenderar en beredning som gjort en översyn inför nästa mandatperiod. I beredningen, vars rapport nu har godkänts av regionstyrelsen, har gruppledarna för de politiska partier som är representerade i regionfullmäktige ingått. Även regiondirektören Peter Lilja och hans ledningsgrupp har ingått i utvärderingen.

Ärenden som beslutas slutgiltigt av regionfullmäktige

​Regionstyrelsen har även behandlat ärenden som ska beslutas slutgiltigt av regionfullmäktige den 11 maj. Det gäller bland annat:

  • ​planeringsdirektiv
  • avgift för vård och behandling av covid-19
  • sommarlovsbiljett.

​​Protokoll och beslutsunderlag

Här kan du läsa protokoll och beslutsunderlag från politiska sammanträden i Region Blekinge Länk till annan webbplats.​​​​​​.​​​​​​

Hittade du informationen du sökte?