Nyheter och pressmeddelande

Årets arbetsplats 2022 prisutdelning

Samarbete och engagemang under pandemin ledde till Årets arbetsplats 2021

Pandemiavdelning 57 blev Årets arbetsplats 2021 i Region Blekinge. Samarbete, engagemang och kvalitet har präglat arbetet på avdelningen som stod inför en helt ny pandemi där få visste vad som var rätt eller fel.

Den 16 december 2020 öppnade pandemiavdelning 57 på Blekingesjukhuset i Karlskrona. Då var covid-19 fortfarande en ny sjukdom och världen hade levt med pandemin i knappt ett år.

– Jag kommer aldrig att glömma vår första dag. Vi kom alla från olika håll och med olika bakgrund. Någon kom från geriatriken, någon var barnmorska och en annan kom från psykiatrin. Gemensamt för oss alla var att vi ville rädda liv och hjälpa till, säger Elisabeth Arebark som då var chef för den tillfälliga pandemiavdelningen.

De flesta hade aldrig varit på avdelningen tidigare. De kände inte varandra och hade inga gemensamma arbetssätt. En timme efter första mötet kom patienterna.

– Jag minns att jag tänkte: vad har jag gett mig in på? Hur ska jag få ihop den här gruppen?, säger Elisabeth Arebark.

Tydligt ledarskap

Men det fick hon. Genom gemensamma arbetsbeskrivningar, utbildningar och kontinuerliga reflektionstillfällen lyckades de på kort tid skapa en välfungerande avdelning. Medarbetarna lyfter även fram ledarskapet och en chef som trodde på sin personal.

– Elisabeth var alltid väldigt mån om sin personal. Trots att personalgruppen var så stor såg hon alla individer, hela tiden, dygnet runt, säger Janni Andersson, som i vanliga fall arbetar som skötare inom psykiatrin.

Förutom utmaningarna med att arbeta med en helt ny sjukdom som de då inte fanns lika mycket forskning om så var även bemanningsfrågan svår. Vid nästan varje arbetspass var det ny personal eftersom en del kliniker bytte personal mellan passen. Under det halvåret som pandemiavdelningen var öppen hann Elisabeth Arebark vara chef för cirka 150 medarbetare. Trots det beskrivs avdelningen som sammansvetsad och engagerad.

Svår tid

– Det var en oerhört tung och svår tid, men också väldigt fin och lärorik. Vi har gråtit, slitit och skrattat tillsammans. Sammanhållningen på avdelningen var fantastisk och jag vill inte vara utan den erfarenheten, säger Janni Andersson.

Pandemiavdelning 57 stängde den 28 maj 2021. Nu får den priset Årets arbetsplats 2021.

– Det känns fantastiskt. Jag är rörd och otroligt stolt över priset och att vi tillsammans på kort tid skapade en välfungerande avdelning, säger Elisabeth Arebark.

Motivering till Årets arbetsplats – chef och medarbetare mot samma mål:

”Pandemiavdelningens arbete präglades av ett bra samarbete mellan såväl kliniker som mellan ordinarie medarbetare och tillfälligt anställda. Engagemanget fanns där redan vid öppnandet, trots att mycket ännu inte var på plats. Kvalitén på arbetet som utfördes var av hög klass rakt igenom från såväl avdelningschefen som lokalvårdarna. Medarbetarna värnade om varandra och även om de utsattes för smitta varje dag fanns en trygghet på arbetsplatsen. Utan chefens omtanke, riktlinjer och löpande information hade vårdavdelningen inte varit lika framgångsrik.”

Bakgrund till priset Årets arbetsplats – chef och medarbetare mot samma mål

Alla som arbetar i Region Blekinge kan nominera till priset som delas ut varje år. Vinnaren utses av en jury som består av regionledningsgruppen. Efter dialoger i förvaltningarna och ledningsgruppen bedöms de nominerade arbetsplatserna utifrån ett antal kriterier:

  • hög kvalitet i verksamheten
  • en bra arbetsmiljö med särskilt fokus på det hälsofrämjande arbetet
  • helhetssyn som uppnås genom ett systematiskt förbättringsarbete, dialog om mål och måluppfyllelse, kostnadseffektivitet och en levande värdegrund
  • arbetsplatsens lärdomar och erfarenheter av pandemin.

Priset är 20 000 kronor samt ytterligare 200 kronor för varje tillsvidareanställd medarbetare.

Priset delas i år ut för tolfte gången.

Bilden ovan: HR-direktör Carin Hedqvist och regiondirektör Peter Lilja lämnar över prissumman till Elisabeth Arebark.

Hittade du informationen du sökte?