Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Ordinarie avgift införs vid vård för covid-19

Från och med nu kommer Region Blekinge att ta ut ordinarie avgifter från patienter vid undersökning, vård och behandling vid misstänkt eller konstaterad covid-19. Det har regionfullmäktige beslutat, vid sammanträdet den 11 maj.

Tidigare fullmäktigebeslut om att den här vården ska vara avgiftsfri upphör därmed att gälla. Bakgrunden till ändringen är att covid-19 inte längre klassas som allmän- eller samhällsfarlig .

Mer om beslut från fullmäktigesammanträdet den 11 maj:

Inget beslut om kafé- och konferensverksamhet

Regionfullmäktige skulle ha fastställt ett styrelsebeslut om att kafé- och konferensverksamheten i Region Blekinge ska upphandlas. Det handlar om verksamheter som för närvarande drivs i egen regi. Regionfullmäktige beslutade dock att återremittera ärendet, det vill säga skicka tillbaka det till regionstyrelsen.

Nej till gratis resor på sommarlovet

Skolungdomar i Blekinge kommer att inte få åka gratis i kollektivtrafiken i länet under sommarlovet i år. Detta sedan regionfullmäktige sagt nej till ett förslag om att införa en sommarlovsbiljett.

Planeringsdirektiv inför 2023 års budget beslutat

Regionfullmäktige har beslutat om anvisningar till regionens nämnder för arbetet med att ta fram underlag till 2023 års budget. Anvisningarna kallas för planeringsdirektiv. Direktivet bygger på regionplanen, andra övergripande styrdokument, och aktuella förutsättningar.

Protokoll och beslutsunderlag

Här kan du läsa protokoll och beslutsunderlag från politiska sammanträden i Region Blekinge Länk till annan webbplats.​​​​​​.​​​​​

Hittade du informationen du sökte?