Nyheter och pressmeddelande

Spaden i marken för nytt parkeringshus

Nu börjar Region Blekinge bygga ett nytt parkeringshus vid Blekingesjukhuset i Karlskrona.

Region Blekinge bygger parkeringshuset där ambulansstationen fanns tidigare, det vill säga på Lasarettsvägen vid den södra infarten till sjukhusområdet. Vi beräknar att det är klart hösten 2023.

Om parkeringshuset

  • Parkeringshuset kommer att vara tillgängligt för besökare och personal . Totalt kommer det att rymma 610 platser. Hur platserna kommer att fördelas mellan besökare och personal är ännu inte bestämt.
  • Det kommer att finnas digitala skyltar vid parkeringshusets infart som visar hur många lediga platser det finns.
  • Stor hänsyn har tagits till att parkeringshuset ska kännas säkert. Hela huset kommer att vara kameraövervakat och utrustat med mycket belysning. Även området runt huset ska vara belyst.
  • Mellan våningsplanen ska det finnas hissar. En gångbro kommer förbinda huset med sjukhusets huvudbyggnad.

En bättre helhet och tillgänglighet

Region Blekinge jobbar långsiktigt och på olika sätt med att se till att det finns parkeringar för både besökare och personal som behöver ta bilen. Att bygga ett nytt parkeringshus är en del i att möjliggöra en bättre helhet och tillgänglighet till parkering på sjukhusområdet i Karlskrona. Det är också nödvändigt att bygga nytt, då de två parkeringshus för personal som finns idag är i dåligt skick. När det nya parkeringshuset är klart kommer de befintliga parkeringshusen att rivas. Det ger utrymme för att bygga nya, moderna vårdbyggnader på sjukhusområdet.

Trafiken påverkas – ha gärna extra tid tillgodo

Under byggtiden kommer det att vara trafikstörningar runt byggplatsen. Vi kommer att skylta för att hjälpa besökare och personal att hitta rätt. Det är bra om du som ska till Blekingesjukhuset tänker på att ha lite extra tid tillgodo inför ditt besök.

Skiss över nytt phus i Karlskrona
Skiss över nytt parkeringshus i Karlskrona.

Bildtext: Skisser över det nya parkeringshuset.

Hittade du informationen du sökte?