Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med närbild på vårdpersonal i arbete

Ny teknik ger snabbare provsvar i vården

Varje dag passerar cirka 2 500 provrör laboratoriet på klinisk kemi i Karlskrona. Nu satsar Region Blekinge på en automationsbana som ska ge ett effektivare provflöde och säkrare hantering av patienternas prover.

Antalet prover i Region Blekinge har ökat de senaste åren och i genomsnitt passerar runt 2 500 provrör laboratoriet i Karlskrona varje dag. Proverna, som innehåller kroppsvätskor, kommer från sjukhuset, vårdcentralerna och privata vårdgivare.

Hanteringen innebär många enkla och repetitiva arbetsuppgifter för medarbetarna på klinisk kemi där majoriteten är biomedicinska analytiker. Nu ska det repetitiva arbetet ersättas med teknik.

-Satsningen på nya instrument och automation innebär att vi kan ta vara på våra medarbetares kompetens på ett bättre sätt. Bristen på biomedicinska analytiker gör att det blir extra viktigt att kunna erbjuda intressanta och utvecklande arbetsuppgifter. Här blir ny teknik och automation en viktig faktor, säger Angelica Kjellsson, verksamhetschef för klinisk kemi i Karlskrona.

När arbetet standardiseras ökar alltså kapaciteten och laboratoriet får ett bättre flöde

­- Hanteringen av provrören blir också säkrare med hjälp av automationsbanan. På så sätt blir detta en satsning på hela Blekinges invånare, säger Catarina Söderholm, tillförordnad verksamhetschef på klinisk kemi.

Efter själva provtagningen läggs provrören i rörpost för att sedan skickas genom systemet direkt till klinisk kemi. Där hamnar proverna i automationsbanan för att sorteras, centrifugeras, analyseras och placeras i kylrum. Mycket av detta gjordes tidigare manuellt av personalen på klinisk kemi. Här finns med andra ord tid att spara, vilket behövs eftersom det råder brist på biomedicinska analytiker i nästan hela landet.

-Det är svårt att rekrytera rätt kompetens och då blir det extra viktigt att kunna erbjuda intressanta och utvecklande arbetsuppgifter. Här blir automationsbanan en viktig faktor, säger Angelica Kjellsson.

Hittade du informationen du sökte?