Nyheter och pressmeddelande

Bröstbild av läkare i personalkläder med skylt.

Region Blekinge inför remisskrav för neuropsykiatriska utredningar

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att Region Blekinge ska införa remisskrav för utredning av neuropsykiatrisk problematik. Syftet är att säkerställa att de patienter med störst behov är de som fortast får hjälp.

Antalet neuropsykiatriska utredningar har ökat kraftigt de senaste åren, en trend som syns såväl i Blekinge som i övriga landet. Konsekvenserna blir långa köer och ett större behov av utredningar utförda av externa vårdgivare.

-Ett annat problem gäller principen i hälso- och sjukvårdslagen som säger att den som har störst behov av vård ska få vård först. Denna princip sätts ur spel utan remisskrav och vården blir då mer ojämlik, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Kjell Ivarsson.

Bättre styrning och kontroll

Många andra regioner har remisskrav för att få en första bedömning och under torsdagen beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att även Region Blekinge ska införa remisskrav. Införandet ger förbättrad kontroll och styrning av invånarnas behov.

Remisskravet gäller inom barn- och ungdomspsykiatrin, habiliteringen och vuxenpsykiatrin. Remissen måste godkännas av en regionfinansierad specialistmottagning.

- Det främsta motivet för att införa remisskrav är att vi har större möjlighet att göra prioriteringar utifrån medicinska behov. Remisskravet kommer att ge snabbare tillträde för dem med störst behov, säger Anders Lund (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Förändringen med remisskrav ska träda i kraft senast den 1 september 2022.

Hittade du informationen du sökte?