Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på huvudentrén till Blekingesjukhuset i Karlskrona

Ny satsning på Blekinges barn- och ungdomspsykiatri

Den 7 juni öppnar BUP mellanvård i Karlskrona. Här kan barn och familjer som behöver stöd få hjälp. Målet är att fånga upp barnen tidigare och genom intensiv kontakt minska behovet av inläggning i heldygnsvård.

Allt fler barn och unga i Sverige behöver psykiatrisk vård och de senaste fem åren har besöken till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, ökat med 16 procent. Trycket på BUP är högt vilket leder till långa köer i såväl Blekinge som i resten av landet.

För att möta det ökande behovet av psykiatrisk vård för barn och unga inför Region Blekinge nu ytterligare en vårdform för denna målgrupp - BUP mellanvård i Karlskrona. Mellanvård finns sedan tidigare i Karlshamn, men öppnar nu alltså även i östra Blekinge.

-Genom att erbjuda en utökad öppenvård kan vi möta patienterna i tid så att de inte hinner bli så sjuka så att de måste läggas in. Vi vet att tidiga insatser är viktiga för ett barn och att behöva vänta länge på hjälp är mycket påfrestande för barnen och deras familjer, säger Malin Åkergård, avdelningschef för BUP mellanvård i Karlskrona.

Flexibla insatser

Mellanvård är en vårdform mellan öppen mottagningsverksamhet och heldygnsvård som arbetar för att minimera behovet heldygnsvård. Inom mellanvården ges intensiva öppenvårdsinsatser till barn och familjer som har ett mer omfattande vårdbehov än vad öppenvårdsmottagningen kan erbjuda. Vårdformen är flexibel och det blir lättare att skräddarsy insatser utifrån barnens behov.

Mellanvården kommer att erbjuda grupp- individ- och familjebehandling samt dagvård för ätstörningsbehandling med matstöd.

-Olika typer av ätstörningar ökar konstant och ofta krävs det långa inläggningstider. Med mellanvården kan vi fånga upp de patienterna och erbjuda mer dagvårdsbehandling om det behövs. Vi kommer även att kunna ge stöd i hemmet, säger Malin Åkergård.

Växer efter sommaren

Mellanvården öppnar i Karlskrona den 7 juni, till en början i liten skala. Efter sommaren ska den vara fullt utbyggd med totalt sex anställda. Intresset för att arbeta i mellanvården har varit stort.

-Att tillskapa en mellanvård även i östra Blekinge bidrar till mer jämlik vård för alla barn som har kontakt med BUP i Blekinge Den största vinsten är att de barn som står och väntar med omfattande och komplexa behov ska kunna få det stöd de behöver i rimlig tid säger Petra Nordberg, verksamhetschef för BUP.

Hittade du informationen du sökte?