Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Folktandvården samordnar verksamheterna i Bräkne-Hoby och Ronneby

Under sommaren och hösten samordnas verksamheterna för Folktandvården Blekinges kliniker i Bräkne-Hoby och Ronneby. Patienter kommer i första hand att hänvisas till kliniken i Ronneby.

Från och med den 15 augusti kallas Bräkne-Hobys patienter till Folktandvården i Ronneby. Anledningen är bristen på tandläkare.

– Precis som i övriga Sverige har även Blekinge en brist på tandläkare. Det här gör att det saknas personal på vissa av våra kliniker och däribland kliniken i Bräkne-Hoby. Kliniken i Bräkne-Hoby är en filial till Ronnebykliniken och vi har redan idag ett väl fungerande samarbete mellan klinikerna. Därför samlar vi nu styrkan till Ronneby för att även i fortsättningen kunna ge bästa möjliga tillgänglighet till tandvård, säger Cecilia Klyft Frih, verksamhetschef för allmäntandvården, Folktandvården Blekinge.

Beslut tas under hösten

Under hösten ska samordningen utvärderas och Folktandvården kommer också att se över vilka möjligheter det finns för att erbjuda bästa tillgängliga tandvård i kommunen. Samordningen av klinikerna i Ronneby och Bräkne-Hoby gäller under hösten och därefter ska beslut fattas om hur den långsiktiga lösningen bör se ut.

– Tandläkarbemanningen avgör vilka personella resurser vi har och hur vi på bästa sätt kan erbjuda tillgänglighet och stabilitet i verksamheten. Självklart arbetar vi för att det ska bli en så smidig lösning som möjligt för patienterna, säger Cecilia Klyft Frih.

Hittade du informationen du sökte?